(HBĐT) - Đó là tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Huyện ủy Lạc Thủy ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tinh thần này đã được cụ thể hóa bằng 9 chương trình hành động trọng tâm, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết ĐHĐB Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra.Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND huyện Lạc Thủy và cán bộ phòng chuyên môn khảo sát mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao trên địa bàn huyện. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Trường nhấn mạnh: Huyện Lạc Thủy xác định giai đoạn 2020 - 2025 là giai đoạn "bứt tốc” trong vai trò là vùng kinh tế động lực của tỉnh. Để đạt sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện, huyện sẽ tập trung quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện những chỉ tiêu mang tính cách mạng như: tăng trưởng kinh tế (nghị quyết đề ra tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm khoảng 14,5%); thu nhập bình quân đầu người (đến năm 2025 đạt khoảng 105 triệu đồng/người/năm); thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (đạt khoảng 200 tỷ đồng); tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 38%... Với quyết tâm tạo được những đột phá chiến lược trong phát triển KT-XH giai đoạn 2020 - 2025, huyện phấn đấu vươn lên nằm trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh, xứng đáng là vùng động lực có sức lan tỏa sâu rộng, đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của tỉnh nhà.
Tại ĐHĐB Đảng bộ huyện lần thứ XXV, đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào dự thảo nghị quyết đại hội. Kết quả, nghị quyết đã được thông qua với 20 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, có những chỉ tiêu mang tính cách mạng đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao. Sau đó, Huyện ủy đã ban hành Chương trình hành động số 03-CTr/HU, ngày 1/7/2020 thực hiện nghị quyết. Đây chính là khung định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thông qua việc xác định một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là xác định rõ các khâu đột phá chiến lược trong phát triển KT-XH, Huyện ủy Lạc Thủy đã thể hiện quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới - được kỳ vọng sẽ là một nhiệm kỳ thành công với sự phát triển mang tính đột phá mạnh mẽ.  
Xuất phát từ quan điểm lãnh đạo trên, cũng như xác định rõ tiềm năng, lợi thế của huyện, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ĐHĐB Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXV đã hoạch định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục định hướng một nội dung quan trọng đã được huyện triển khai bước đầu thành công ngay từ nhiệm kỳ 2015 - 2020: Phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp theo hướng gắn với nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phấn đấu đến năm 2025 thu hút khoảng 60 dự án đầu tư vào địa bàn, với tổng vốn đăng ký khoảng 20.000 tỷ đồng, số lượng đơn vị kinh tế tập thể bình quân tăng 5%/năm trong giai đoạn 2020 - 2025.
Được biết, với quyết tâm tạo đột phá chiến lược trong thực hiện nội dung này, huyện đã chủ động ban hành Kế hoạch "Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Lạc Thủy”. Theo đó, đề ra những giải pháp thiết thực nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường thu hút đầu tư gắn với tái cơ cấu nền kinh tế... Với quyết tâm cao và nỗ lực đồng bộ, huyện Lạc Thủy đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư. Không chỉ tạo môi trường thuận lợi cho 50 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư (với tổng vốn đăng ký khoảng trên 15.572 tỷ đồng), huyện sẵn sàng đón nhận "làn sóng mới” từ các nhà đầu tư triển vọng đang đến tìm kiếm cơ hội đầu tư vào huyện, với số vốn dự kiến lên tới hàng nghìn tỷ đồng…
Cùng với nhiệm vụ đẩy mạnh thu hút đầu tư, để tạo đột phá trong phát triển kinh tế nhiệm kỳ tới, huyện xác định tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, theo hướng phát triển những lợi thế của địa phương. Cụ thể là mở rộng quy mô sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị cao, hình thành vùng chuyên canh; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, đáp ứng nhu cầu của các thị trường lớn. Tính đến năm 2020, diện tích cây ăn quả có múi toàn huyện đạt khoảng 1.320 ha, huyện xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể "Cam Lạc Thủy”, đang hướng tới xây dựng nhãn hiệu cho các đặc sản lợi thế khác như chè, na... Cùng với đó, chất lượng, số lượng đàn gia súc, gia cầm ngày càng được nâng lên, nhãn hiệu "Gà Lạc Thủy” đã được chứng nhận cho thấy sức vươn mạnh mẽ của sản phẩm. Đến nay, với sự quan tâm đầu tư của huyện thông qua các chính sách hỗ trợ phù hợp, ngành nông nghiệp đã có những bước đột phá, góp phần quan trọng nâng cao giá trị thu nhập trên một diện tích sản xuất, quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, hiệu quả kinh tế ngày càng nâng cao. Xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế mang lại nguồn thu từ 500 triệu - 1 tỷ đồng, thậm chí có mô hình mang lại nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm...
"Những kết quả đó đã thể hiện rõ hướng đi đúng của huyện, đồng thời, đặt nền tảng vững chắc để Lạc Thủy quyết tâm hiện thực hóa các chỉ tiêu mang tính cách mạng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với quyết tâm chính trị cao, đây sẽ là nhiệm kỳ của những đột phá chiến lược, đưa Lạc Thủy tự tin vươn lên vị trí dẫn đầu toàn tỉnh trong giai đoạn phát triển mới” - đồng chí Bùi Văn Trường, Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy khẳng định.

       
Thu Trang

Các tin khác


Huyện Cao Phong: Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên

(HBĐT) - Với phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, trong nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) ở huyện Cao Phong luôn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM, phát triển kinh tế, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng Nhân dân.

Thảo luận báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của một số ngành

(HBĐT) - Tiếp tục ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV, sáng 26/10, Quốc hội đã nghe các báo cáo và thảo luận cho ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác năm của các ngành Công an, Viện KSND tối cao; Thi hành án; Thanh tra Chính phủ.

Tọa đàm khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở"

(HBĐT) - Ngày 26/10, tại Trường Chính trị tỉnh, Khối thi đua số 4 Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức tọa đàm khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở". Tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh; Trưởng khối, Phó trưởng Khối thi đua số 1, 2, 3 Công đoàn Viên chức tỉnh; đại biểu tiêu biểu của các Công đoàn cơ sở trong Khối thi đua số 4.

Đảng bộ huyện Tân Lạc: Đổi mới phương thức lãnh đạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Nhiều năm nay, Đảng bộ huyện Tân Lạc đã chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sáng tạo và phù hợp, đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo hiệu quả tích cực trong phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân.

Phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển KT-XH vùng Tây Bắc nhanh và bền vững

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, KT-XH vùng Tây Bắc đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể: Tốc độ tăng GDP toàn vùng bình quân 8,4%/năm; cơ cấu kinh tế bước đầu có sự chuyển dịch tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ theo hướng hiện đại.

Ngày làm việc thứ 4, Kỳ họp thứ mười: Quốc hội nghe, thảo luận trực tuyến 2 dự án luật

(HBĐT) - Sáng 23/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội họp phiên toàn thể trực tuyến, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh và các ĐBQH khóa XIV tỉnh dự họp tại điểm cầu tỉnh ta. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục