(HBĐT) - Đại hội diễn ra từ ngày 8 - 12/10/1979, tại nhà văn hóa trung tâm thị xã Hà Đông (nay là quận Hà Đông - TP Hà Nội), với 419 đại biểu chính thức và 37 đại biểu dự khuyết.


Xuất phát từ nhiệm vụ chung của cả nước và tình hình thực tiễn trong tỉnh, đại hội quyết định phương hướng, nhiệm vụ chung của tỉnh trong 2 năm 1980-1981 như sau:

Tăng cường đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng và toàn thể Nhân dân các dân tộc; nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; tăng cường hiệu lực của chính quyền; phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể XHCN của Nhân dân lao động; tận dụng mọi khả năng về lao động, đất đai, kinh nghiệm và cơ sở vật chất hiện có của 3 vùng (miền núi, trung du, đồng bằng) để phát triển sản xuất và tạo ra cơ cấu kinh tế mới. Mở rộng mối quan hệ của tỉnh với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận để tăng cường trao đổi hợp tác kinh tế, văn hóa và quốc phòng; thực hiện tốt quan hệ kinh tế hai chiều với T.Ư để xây dựng, phát triển nền kinh tế, văn hóa trong tỉnh. Đặc biệt, tập trung sức cao độ để tạo ra một bước phát triển vượt bậc về nông nghiệp, trọng tâm là lương thực và thực phẩm; đồng thời, ra sức phát triển lâm nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, nhằm có đủ lương thực, thực phẩm, có nhiều hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, ổn định, cải thiện một bước đời sống Nhân dân, bảo đảm đóng góp tốt hơn sức người, sức của cho sự nghiệp cách mạng chung. Đẩy mạnh cuộc vận động tổ chức lại sản xuất, cải tiến quản lý kinh tế, cải tiến công tác kế hoạch hóa, xây dựng và tăng cường cấp huyện.

Tiến hành mạnh mẽ phân công lao động mới, rút bớt lao động trồng trọt sang chăn nuôi, ngành nghề, nghề rừng, đưa Nhân dân đi xây dựng kinh tế mới trong và ngoài tỉnh. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, trọng tâm là thủy lợi; nông lâm nghiệp và công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Tích cực phục vụ công trường xây dựng thủy điện Hòa Bình trên sông Đà với việc xây dựng thị xã Hòa Bình; khởi công xây dựng huyện lỵ mới Đà Bắc tại Tu Lý.

Không ngừng đề cao cảnh giác, tăng cường QP-AN, thực hiện quân sự hóa toàn dân, vũ trang toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, tăng cường sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, làm tốt công tác tuyển quân, chi viện tiền tuyến, hậu phương quân đội; kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, gìn giữ an ninh chính trị và trật tự xã hội; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế.

Phấn đấu xây dựng Hà Sơn Bình thành tỉnh công - nông - lâm nghiệp giàu đẹp và đơn vị chiến lược quốc phòng vững mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và XHCN.

Đại hội bầu BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 1979 - 1981 gồm 40 uỷ viên chính thức và 4 uỷ viên dự khuyết. BCH Đảng bộ khóa II bầu BTV Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hữu Thụ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Minh Đức và đồng chí Nguyễn Trọng Thơ được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.


P.V(TH)

Các tin khác


ĐOÀN KẾT, NHẤT TRÍ, TẠO XUNG LỰC MỚI TIẾP TỤC THÚC ĐẨY CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

Bùi Văn Tỉnh
Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy


(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặc biệt rất quan tâm tới phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) và luôn nhắc nhở các cấp, các ngành phải coi trọng công tác thi đua. Thực hiện lời dạy của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều phong trào TĐYN đã được phát động và trở thành cao trào cách mạng của quần chúng Nhân dân. Các phong trào như "Bình dân học vụ", "Hũ gạo kháng chiến, "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt", "Thanh niên ba sẵn sàng", "Phụ nữ ba đảm đang", "Đền ơn - đáp nghĩa”, "Tuổi trẻ giữ nước", "Ngày vì người nghèo"... đã mang lại những hiệu quả to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để lại những dấu ấn sâu đậm làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, tô sáng thêm trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta.

Hệ thống chính trị huyện Lạc Thủy: Thực hiện hiệu quả công tác dân vận

(HBĐT) - Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang. Xác định rõ điều đó, hệ thống chính trị huyện Lạc Thủy đã có nhiều cách làm hay, xây dựng nhiều mô hình mới với quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác dân vận.

Tôn vinh, nhân rộng các điển hình thi đua yêu nước

(HBĐT) - Những ngày này, hòa chung trong không khí thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đang hướng về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Đại hội thực sự là ngày hội lớn, ngày hội thi đua yêu nước của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà - nơi hội tụ 396 đại biểu ưu tú, đại diện các điển hình tiên tiến xuất sắc nhất được bầu chọn từ cơ sở, đại diện cho hàng chục nghìn bông hoa tươi thắm trong rừng hoa phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN.       

Báo Hòa Bình và Huyện ủy Lạc Sơn ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020-2025

(HBĐT) - Ngày 18/9, tại huyện Lạc Sơn, Ban Biên tập Báo Hòa Bình và Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020 - 2025. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình; Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn; Ban Biên tập Báo Hòa Bình, lãnh đạo, đại diện các phòng, ban chuyên môn của Báo Hòa Bình và huyện Lạc Sơn.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

(HBĐT) - Sáng 18/9, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên T.Ư tháng 9/2020 và tập huấn công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị.

Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" trong Quân đội, giai đoạn 2016-2020

(HBĐT) - Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" trong Quân đội, giai đoạn 2016-2020 với gần 200 điểm cầu trong toàn quân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục