(HBĐT) - Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội (DLXH) là một nội dung trọng yếu trong công tác tư tưởng của các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh; là kênh thông tin quan trọng góp phần giúp cấp uỷ, chính quyền kịp thời có những biện pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.Cán bộ, đảng viên Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh cập nhật chủ trương, chính sách của T.Ư, của tỉnh qua đọc báo Đảng. 

Trong những năm qua, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đặc biệt quan tâm đến công tác nắm bắt và định hướng DLXH. Ngày 11/5/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 824-QĐ/TU về ban hành Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu và định hướng DLXH trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2018 - 2025”. Bám sát chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác DLXH. Đến nay, đội ngũ làm công tác DLXH ở các cấp được củng cố, kiện toàn đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra. Hàng quý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức hội nghị giao ban báo chí với đại diện các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh, các ngành liên quan. Qua đó, định hướng các hoạt động tuyên truyền, định hướng dư luận; cung cấp đến các cơ quan truyền thông đầy đủ thông tin về chủ trương, quan điểm, chính sách mới của tỉnh, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh; thông tin phản hồi kết quả giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm, cũng như vấn đề được báo chí phản ánh.

Đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác DLXH đã tổng hợp, thông tin, phản ánh kịp thời tình hình dư luận như: Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân xung quanh việc tổ chức sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; DLXH về các khoản đóng góp đầu năm học ở một số trường, nhất là về các khoản thu theo thỏa thuận; về thông tin có một số đối tượng giả danh cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng huyện đi tiêm vắc xin dịch vụ cho trẻ em; vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến triển khai các dự án quản lý tài nguyên, ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản... Trên cơ sở đó tham mưu cấp ủy các cấp định hướng DLXH, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện, thành ủy tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; tổ chức thực hiện các cuộc điều tra, thăm dò DLXH về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những vấn đề được đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm. Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức cuộc điều tra, thăm dò ý kiến phục vụ Đề tài khoa học: "Quy định về việc quản lý nghiêm chế độ dạy và học lý luận chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng ngại học, lười học, học qua loa, chiếu lệ hiện nay”. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lương Sơn tổ chức điều tra việc triển khai học tập các nghị quyết của Đảng ở cơ sở đạt hiệu quả, với tổng số 1.600 phiếu. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạc Thủy tổ chức điều tra DLXH về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cấp huyện, cơ sở, với tổng số 1.050 phiếu… Công tác điều tra DLXH được tăng cường cả về số lượng, chất lượng, góp phần quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý; giúp các cơ quan lãnh đạo, quản lý có thêm thông tin tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; có các giải pháp tuyên truyền, định hướng DLXH trên địa bàn.

Tỉnh ủy đang chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác điều tra, nắm bắt DLXH. Tăng cường công tác thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp với Nhân dân; tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng, DLXH nảy sinh ngay trong từng chủ trương, chính sách, dự án và ngay từ cơ sở, góp phần tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Lê Chung

Các tin khác


Huyện Cao Phong: Thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực

(HBĐT) - "Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực (NNL) hướng tới mục tiêu phát triển NNL đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương”. Đây là 1 trong 3 đột phá chiến lược đã được Đảng bộ huyện Cao Phong chú trọng thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, tiếp tục được xác định là nội dung quan trọng hàng đầu cần đẩy mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 với quyết tâm: Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), viên chức từ huyện đến cơ sở; phấn đấu đến năm 2025, trên 95% CBCC cấp xã đạt chuẩn theo chức danh.

Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa XIV

(HBĐT) - Ngày 20/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa XIV, kiểm điểm nhiệm vụ quý III/2020 và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng Đảng bộ quý IV, công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025.       

Tiếp tục phát huy vai trò các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh

(HBĐT) - Chiều 22/10, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) tỉnh quý III/2020.

Ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ mười: Quốc hội nghe, thảo luận trực tuyến 2 dự án luật

(HBĐT)- Sáng 22/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh và các ĐBQH khóa XIV tỉnh dự họp tại điểm cầu tỉnh ta. 

Các cơ quan Khối Nội chính bảo đảm ANCT-TTATXH

Ngày 22/10, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan Khối Nội chính quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020.

Giám sát cải cách thủ tục hành chính tại UBND thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 21/10, đoàn giám sát của UB MTTQ tỉnh do đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2017 - 2020 tại UBND TP Hòa Bình.        

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục