(HBĐT) - Chiều 22/10, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) tỉnh quý III/2020.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy phát biểu chủ trì hội nghị.

Quý III/2020, các cơ quan Khối Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó: Tham mưu phục vụ tốt các nội dung hoạt động của cấp ủy tỉnh, tham mưu ban hành các văn kiện của cấp ủy tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực liên quan. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, tham gia tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình Nhân dân. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. MTTQ, các đoàn thể CT-XH đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thi đua lao động, sản xuất chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan Khối Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh thời gian qua. Thống nhất với nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2020 đã được hội nghị tổng hợp, đồng chí đề nghị các cơ quan, tổ chức trong Khối tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên, tích cực tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức để nâng cao hiệu quả hoạt động. Khẩn trương tham mưu cho cấp ủy tỉnh một số nội dung sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tổng hợp, thẩm định, tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng, về đẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình hiện nay; tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH cấp tỉnh, cấp huyện... Đặc biệt, thẳng thắn đề cập đến những khó khăn, thách thức hiện nay, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tin tưởng rằng, các cơ quan trong Khối sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò quan trọng đóng góp vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

              
T.T

Các tin khác


Phường Thống Nhất: Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

(HBĐT) - "Từ việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung quy chế dân chủ (QCDC), đặc biệt là Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 11/3/2016 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”, thực hiện phương châm "dân biết, dân làm, dân kiểm tra" đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển KT-XH địa phương" - đồng chí Nguyễn Sinh Mừng, Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) cho biết.

Khẩn trương thiết lập, công khai đường dây nóng các cơ quan, đơn vị

(HBĐT) - Nhằm hướng tới mục tiêu cải thiện thực chất môi trường kinh doanh, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tối thiểu 3 bậc/năm, cắt giảm tối đa 30% thủ tục hành chính (TTHC), Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, khẩn trương xây dựng, thiết lập đường dây nóng (ĐDN) tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp (DN), người dân trong quá trình thực hiện các TTHC.

Phường Thịnh Lang tri ân các gia đình chính sách

(HBĐT) - Không chỉ nhân dịp cả nước hướng về ngày Thương binh - Liệt sỹ, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) mới đẩy mạnh các hoạt động tri ân mà bất cứ khi nào gặp khó khăn, hoạn nạn, ốm đau, những gia đình thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng (NCC) luôn nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời từ cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn.

Huyện Lương Sơn: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra

(HBĐT) - Thực tế công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng những năm qua luôn tồn tại bất cập, hạn chế đó là năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tiễn của một bộ phận cán bộ kiểm tra các cấp, nhất là ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác KT, GS trong tình hình hiện nay. Cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm, lại thường xuyên thay đổi nên việc tiếp cận, nghiên cứu tìm hiểu các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy trình thực hiện KT, GS phần nào còn hạn chế, trong khi đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi. Do đó, để công tác KT, GS ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Lương Sơn đã có nhiều giải pháp, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ và có sự ổn định về đội ngũ.

Đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm đến giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đầu tư công

Tại cuộc thảo luận tổ chiều 22/7, các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm đến các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đầu tư công.

Thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 197/TB-HĐND về việc tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục