(HBĐT) - "Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực (NNL) hướng tới mục tiêu phát triển NNL đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương”. Đây là 1 trong 3 đột phá chiến lược đã được Đảng bộ huyện Cao Phong chú trọng thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, tiếp tục được xác định là nội dung quan trọng hàng đầu cần đẩy mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 với quyết tâm: Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), viên chức từ huyện đến cơ sở; phấn đấu đến năm 2025, trên 95% CBCC cấp xã đạt chuẩn theo chức danh.

Khởi động nhiệm kỳ mới, lãnh đạo Đảng ủy xã Hợp Phong (Cao Phong) sát sao chỉ đạo các nội dung công việc nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục đảm bảo tốt hiệu quả công vụ.

Bí thư Đảng ủy xã Hợp Phong Bùi Đức Thuận cho biết: Cùng với quyết tâm của toàn huyện, cấp ủy, chính quyền xã Hợp Phong tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần ưu tiên hàng đầu trong quá trình đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi sâu vào cuộc sống. Đặc biệt, đối với một xã vừa sáp nhập như Hợp Phong, việc nâng cao chất lượng NNL càng đòi hỏi quyết tâm và các giải pháp đồng bộ, hiệu quả. 

Xã Hợp Phong được thành lập sau khi sáp nhập 3 xã Đông Phong, Tân Phong, Xuân Phong. Khắc phục nhiều khó khăn, thách thức, chỉ sau một thời gian ngắn, bộ máy tổ chức mới đã vận hành trơn tru, hiệu quả công vụ của CBCC, viên chức vẫn đảm bảo tốt. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Có được kết quả này là nhờ chất lượng nguồn nhân sự tốt, các cá nhân đều có năng lực, chủ động, sáng tạo nên nhanh chóng thích nghi, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong môi trường làm việc mới, những vấn đề trọng yếu nhất được xác định là tăng cường đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ cương, xây dựng cơ quan văn hóa trên cơ sở mỗi cá nhân đều không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Với tinh thần đó, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Hợp Phong tiếp tục triển khai một nội dung đột phá trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Thực hiện tốt đạo đức công vụ, xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân. 

Trên phạm vi toàn huyện, thời gian qua, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành các chuẩn mực đạo đức phù hợp để tổ chức thực hiện hiệu quả. Toàn huyện có khoảng 4.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động đăng ký học tập và làm theo Bác với nội dung thiết thực là nâng cao chất lượng công vụ, xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân. Nhìn chung, phong trào học tập và làm theo Bác đã tạo sức lan tỏa rộng lớn, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ CBCC theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đó cũng là giải pháp quan trọng giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Cao Phong nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chương trình phát triển NNL.

Được biết, nhiệm kỳ qua, quyết tâm phát triển NNL đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp: Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; quan tâm bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; chú trọng công tác đào tạo nghề cho người lao động; đẩy mạnh công tác thông tin, xúc tiến, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động gắn với nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn lao động… Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện ước đạt 55%, vượt 5% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đặc biệt, kết quả đáng ghi nhận trong 5 năm qua là sự tăng đều về tỷ lệ cán bộ có trình độ chuyên môn sau đại học, trung cấp, cao cấp lý luận chính trị. Cụ thể, đến nay, trong tổng số công chức hành chính cấp huyện, số người có trình độ thạc sỹ chiếm 14,3%, trình độ đại học chiếm trên 80%. Khối đơn vị sự nghiệp cấp huyện, số công chức có trình độ đại học, thạc sỹ chiếm khoảng 62%. Trong đội ngũ CBCC cấp xã, số người có trình độ đại học, thạc sỹ chiếm trên 70%... Những con số càng khẳng định quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Cao Phong trong nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, cũng như phát triển NNL nói chung. Với quyết tâm đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ XXVIII tiếp tục khẳng định: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược. Trong đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng NNL, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, viên chức từ huyện đến cơ sở… Đó sẽ là những động lực thiết yếu để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
          Thu Trang


Các tin khác


Phường Thống Nhất: Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

(HBĐT) - "Từ việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung quy chế dân chủ (QCDC), đặc biệt là Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 11/3/2016 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”, thực hiện phương châm "dân biết, dân làm, dân kiểm tra" đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển KT-XH địa phương" - đồng chí Nguyễn Sinh Mừng, Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) cho biết.

Khẩn trương thiết lập, công khai đường dây nóng các cơ quan, đơn vị

(HBĐT) - Nhằm hướng tới mục tiêu cải thiện thực chất môi trường kinh doanh, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tối thiểu 3 bậc/năm, cắt giảm tối đa 30% thủ tục hành chính (TTHC), Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, khẩn trương xây dựng, thiết lập đường dây nóng (ĐDN) tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp (DN), người dân trong quá trình thực hiện các TTHC.

Phường Thịnh Lang tri ân các gia đình chính sách

(HBĐT) - Không chỉ nhân dịp cả nước hướng về ngày Thương binh - Liệt sỹ, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) mới đẩy mạnh các hoạt động tri ân mà bất cứ khi nào gặp khó khăn, hoạn nạn, ốm đau, những gia đình thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng (NCC) luôn nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời từ cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn.

Huyện Lương Sơn: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra

(HBĐT) - Thực tế công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng những năm qua luôn tồn tại bất cập, hạn chế đó là năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tiễn của một bộ phận cán bộ kiểm tra các cấp, nhất là ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác KT, GS trong tình hình hiện nay. Cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm, lại thường xuyên thay đổi nên việc tiếp cận, nghiên cứu tìm hiểu các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy trình thực hiện KT, GS phần nào còn hạn chế, trong khi đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi. Do đó, để công tác KT, GS ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Lương Sơn đã có nhiều giải pháp, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ và có sự ổn định về đội ngũ.

Đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm đến giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đầu tư công

Tại cuộc thảo luận tổ chiều 22/7, các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm đến các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đầu tư công.

Thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 197/TB-HĐND về việc tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục