(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 15- KH/TU, ngày 23/2/2021, thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư khóa XII "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo (HNB) Việt Nam trong tình hình mới”. Nội dung nêu rõ:


1. Các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW và các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động báo chí và HNB, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với hoạt động của HNB. Tăng cường công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của báo chí, HNB Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm của hội viên, người làm báo.

2. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí và HNB tỉnh. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của người làm báo về hoạt động báo chí. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cơ quan báo chí và HNB.

3. Trong giai đoạn 2021-2025, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo toàn diện, thường xuyên, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HNB; thực hiện tốt các quy định về tổ chức, biên chế, kinh phí; đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự và các nhu cầu thiết yếu phục vụ công tác. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về hoạt động báo chí và HNB; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đội ngũ những người làm báo tích cực tuyên truyền, tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa, thiết thực; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ báo chí; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp báo chí cách mạng; kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật đối với những sai phạm trong hoạt động báo chí...

4. HNB tỉnh, các chi hội, hội viên phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, trong đó, tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị người làm báo và hội viên thuộc cấp mình quản lý. Phối hợp các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển và quản lý báo chí, đội ngũ những người làm báo; tham mưu đề xuất UBND tỉnh tổ chức giải báo chí hàng năm của tỉnh...

BTV Tỉnh ủy giao: Các cấp ủy, tổ chức Đảng chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW và kế hoạch này; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả với các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã nêu trên, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về hoạt động của HNB; chỉ đạo các sở, ngành chức năng, UBND cấp huyện, thành phố rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để HNB hoạt động ngày càng hiệu quả, chuyên nghiệp, phát triển đúng định hướng. HNB, các cơ quan báo chí của tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW với các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, phù hợp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp HNB tỉnh, Sở TT&TT theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này, định kỳ hàng năm báo cáo BTV Tỉnh ủy về kết quả thực hiện.

Lam Nguyệt
(Hội Nhà báo tỉnh - TH)


Các tin khác


Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ cấp xã

(HBĐT) - Thực hiện Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức (CB, CC) trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho CB, CC trẻ ở xã thuộc vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn (ĐBKK) tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC cơ sở.

Huyện Đà Bắc chú trọng công tác phát triển đảng viên

(HBĐT) - Nhiều năm qua, Đảng bộ huyện Đà Bắc đã đặc biệt quan tâm tới công tác phát triển đảng viên và chú trọng nâng cao chất lượng, vai trò và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, lãnh đạo nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Dấu ấn tháng Ba

(HBĐT) - Tháng Thanh niên (TTN) năm 2021 khép lại với nhiều thành quả đáng tự hào của tuổi trẻ Hòa Bình. Những công trình, phần việc ý nghĩa và lòng nhiệt huyết của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) toàn tỉnh đã để lại nhiều dấu ấn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đảng bộ xã Kim Lập đưa Nghị quyết vào cuộc sống

(HBĐT) - Một trong những mục tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Kim Lập (Kim Bôi) lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra là "Phấn đấu đến năm 2025, Kim Lập phát triển theo hướng sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, dịch vụ”. Ngay trong năm đầu tiên triển khai nghị quyết, mục tiêu này đã được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương tích cực thực hiện với những giải pháp cụ thể.

Thông cáo báo chí số 12, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Thứ Năm, ngày 8/4/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ mười hai, cũng là ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Chiều 8/4, sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục