(HBĐT) - Xác định đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật là tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển KT - XH bền vững, những năm qua, huyện Kim Bôi luôn quan tâm sát sao và quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công vào lĩnh vực này.


 

Khu tái định cư xóm Đúp, xã Tú Sơn là một trong những dự án cấp bách được huyện Kim Bôi ưu tiên triển khai để ổn định đời sống nhân dân vùng sạt lở đất.

 

Siết chặt quản lý, sử dụng vốn dự án

Để triển khai, thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công có hiệu quả, năm 2015, huyện Kim Bôi thành lập ra Ban quản lý (BQL) xây dựng cơ bản huyện (cơ quan chuyên trách thực hiện các dự án đầu tư bằng các nguồn vốn trên địa bàn huyện). Bên cạnh đó, huyện duy trì BQL Chương trình 135 thuộc Phòng Dân tộc huyện để quản lý các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của huyện và là đầu mối ủy thác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở cấp xã.

Từ năm 2017, BQL dự án phòng, chống lụt bão huyện thực hiện các công trình xây dựng thuộc nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí, nguồn vốn hỗ trợ đất trồng lúa, vốn khắc phục thiên tai và vốn hỗ trợ tái định cư trên địa bàn huyện. Các BQL dự án này được UBND huyện giao hợp đồng với các đơn vị tư vấn, khảo sát, thiết kế, lập dự toán đầu tư xây dựng công trình. Thành lập tổ tư vấn đấu thầu, tham mưu UBND huyện thực hiện công tác đấu thầu, kiểm soát năng lực của nhà thầu khi triển khai dự án. Căn cứ hợp đồng thi công đã được ký kết, tổ chức nghiệm thu khối lượng công việc đã hoàn thành trước sự chứng kiến của cơ quan liên quan.

Việc giải ngân vốn cho từng dự án ở huyện Kim Bôi được thực hiện khá chặt chẽ.Các BQL dự án căn cứ khối lượng công việc hoàn thành, kế hoạch giao vốn, biên bản nghiệm thu (có sự chứng kiến của các bên và hồ sơ liên quan), nếu thấy đủ điều kiện thì thanh toán cho đơn vị thi công và các bên liên quan. Đối với các dự án đã hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng, BQL dự án lập hồ sơ trình cơ quan thẩm tra quyết toán. Nếu công trình đủ điều kiện phê duyệt quyết toán thì công trình đó được chấp thuận công nhận hình thành tài sản sau đầu tư. Đối với các công trình đã được quyết toán nhưng còn thiếu vốn, BQL các dự án tập hợp, báo cáo UBND huyện để huyện báo cáo tỉnh xem xét bố trí vốn vào năm kế hoạch tiếp theo.

Ưu tiên các công trình chuyển tiếp và cấp bách

"Kim Bôi là huyện có địa bàn rộng, dân cư đông, nhưng có đến 20/28 xã, thị trấn thuộc diện vùng 135. Huyện nghèo, kinh tế chậm phát triển, nhu cầu đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng lớn, trong khi khả năng đáp ứng nguồn vốn có hạn nên đến nay vẫn còn một số công trình đã hoàn thành nhưng chưa đủ vốn thanh toán. Để khắc phục tình trạng này, khi tiếp nhận nguồn vốn đầu tư công huyện chỉ bố trí khởi công mới các dự án cấp bách, còn lại ưu tiên vốn trả cho các công trình đã hoàn thành và công trình đang thi công nhưng chưa bố trí đủ vốn…”- đồng chí Bùi Văn Dùm, Chủ tịch UBND huyện chia sẻ.

Với lý do đó nên mặc dù cơ sở hạ tầng cho phát triển KT-XH của huyện còn thiếu và yếu, nhưng năm 2017, huyện chỉ khởi công mới 28 công trình với tổng mức đầu tư 141.750 triệu đồng (vốn ngân sách huyện). Còn lại đầu tư cho 37 công trình chuyển tiếp, tổng nguồn vốn 248.791 triệu đồng. Với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh năm 2017, huyện khởi công 6 công trình, trị giá 53.300 triệu đồng; đầu tư 10 công trình chuyển tiếp với tổng mức đầu tư 110.972 triệu đồng. Tranh thủ nguồn vốn của Trung ương (vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, vốn Nghị quyết số 37, vốn trái phiếu Chính phủ…), năm 2017 huyện thực hiện được 5 công trình chuyển tiếp với 61.559 triệu đồng (vốn Chương trình 135, xây dựng NTM) huyện đã xây dựng 131 công trình.

Năm 2018, khởi công mới 7 công trình từ ngân sách huyện, 1 công trình từ ngân sách tỉnh, còn lại dồn vốn để thanh toán cho các công trình đã được khởi công xây dựng từ năm 2015 đến nay.

Sử dụng hợp lý nguồn vốn đầu tư công, những năm qua, huyện Kim Bôi đã từng bước nâng cao, phủ kín kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn huyện.

 

Thúy Hằng

Các tin khác


Lạc Sơn Trên 18000 lượt khách hàng có dư nợ tín dụng chính sách

(HBĐT) - Ngày 16/1, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Lạc Sơn tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, tổng dư nợ 15 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Lạc Sơn đạt 388.137 triệu đồng, tăng 25.429 triệu đồng so với thời điểm đầu năm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai công tác năm 2019

(HBĐT) - Ngày 16/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại điểm cầu Hoà Bình, có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh.

Triển khai kế hoạch công tác thống kê năm 2019

(HBĐT) - Ngày 16/1, Cục Thống kê đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch công tác năm 2019. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng dự, chỉ đạo hội nghị.

Ban quản lý các khu công nghiệp triển khai nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Chiều 15/1, Ban quản lý các KCN tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh tới dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2018, Ban quản lý cá KCN tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ QLNN đối với các KCN, tiếp tục duy trì hiệu quả công tác quản lý quy hoạch xây dựng; quản lý đầu tư; quản lý tài nguyên môi trường; quản lý doanh nghiệp; triển khai các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp triển khai cá dự án đầu tư...hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển công nghiệp.

Chi nhánh NHNN tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 15/1, Chi nhánh NHNN tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xã Yên Nghiệp phát huy hiệu quả vốn ưu đãi

(HBĐT) - Với mục tiêu hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, những năm qua, nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ thông qua Ngân hàng CSXH đóng vai trò quan trọng và luôn đồng hành với người dân xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn).