Đội ngũ doanh nhân Việt Nam hay còn được gọi là "những người lính thời bình" đã và đang có nhiều đóng góp xây dựng đất nước, đồng thời tham gia sâu, rộng hơn vào hội nhập kinh tế quốc tế. 


Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004), phóng viên TTXVN đã cuộc trao đổi với ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; kiêm Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam; thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển kinh tế" về những vai trò cũng như thực trạng và điểm cần lưu ý đối với đội ngũ doanh nhân hiện nay.


Thưa ông, trong nhiều năm qua, vai trò và những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng được ghi nhận và đánh giá cao đối với sự phát triển của kinh tế - xã hội. Ông có bình luận gì về điều này?

Cùng với làn sóng hội nhập, phát triển kinh tế, Việt Nam đang ngày càng chứng tỏ vị thế là điểm đến hấp dẫn, thu hút các nguồn lực cho khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Có thể nói chưa bao giờ vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp được xác định và đánh giá cao như hiện tại. Trên mặt trận kinh tế, doanh nghiệp - doanh nhân thực sự là lực lượng chủ công: "Doanh nghiệp là tài sản quốc gia và doanh nhân là hiền tài của đất nước" như ghi nhận của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đại hội có nhiệm vụ xác định tầm nhìn 2045, chiến lược 2030 và kế hoạch phát triển cho thời kỳ 2021-2025, với khát vọng Việt Nam sẽ hoàn thành công nghiệp hóa, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2045. Trong quá trình này, doanh nghiệp giữ vai trò động lực và các doanh nhân cần chung tay với Đảng và Nhà nước trong những nỗ lực cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cuộc vận động: "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện thể chế, chính sách” do Ban Kinh tế Trung ương đang chủ trì phát động với các hoạt động đối thoại. Sự lắng nghe ý kiến doanh nghiệp của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là cơ hội quý để doanh nhân hiến kế trong công cuộc phát triển kinh tế.

Hưởng ứng cuộc vận động này, tôi đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp triển khai phong trào "Mỗi doanh nghiệp, doanh nhân một sáng kiến” để góp phần thúc đẩy cải cách thể chế kinh tế, hoàn thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Đồng thời, các doanh nghiệp phải nỗ lực nâng cấp mình và chia sẻ, lan tỏa những kinh nghiệm tốt để phát triển bền vững, cạnh tranh thắng lợi. Đổi mới thể chế và nâng cấp doanh nghiệp phải là hai nhiệm vụ song hành; trong đó, doanh nghiệp Việt phải phát triển bền vững, phải nhân văn, phải kinh doanh có trách nhiệm, đồng thời phải đổi mới và sáng tạo.

Sau 1/3 thế kỷ đổi mới, Việt Nam đã có một đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đông đảo. Đó không chỉ là trên 700.000 doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp mà còn bao gồm cả trên 5 triệu hộ kinh doanh; trong đó, có 1,6 triệu hộ kinh doanh có đăng ký. Xét về bản chất kinh tế, đó là những thực thể kinh doanh trong nền kinh tế - là doanh nghiệp theo quan niệm phổ biến của các nền kinh tế thị trường.

Đánh giá thực trạng "sức khỏe" của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, ông có bình luận gì về những vấn đề còn tồn tại và những điểm yếu cần khắc phục?

Thực ra, xét về số lượng doanh nghiệp trên đầu người dân, Việt Nam không hề thua kém các nền kinh tế thị trường khác trong khu vực. Nhưng điều đáng nói là về chất lượng, chúng ta chưa đạt chuẩn mực trung bình trong tương quan so sánh với các nước khu vực Đông Nam Á (ASEAN). Việt Nam đã có những doanh nhân hàng đầu, cạnh tranh ngang ngửa với thế giới, nhưng số lượng ấy còn quá ít.

Theo đánh giá về năng lực quản trị doanh nghiệp của ASEAN đối với các doanh nghiệp niêm yết (bộ phận minh bạch nhất trong nền kinh tế), doanh nghiệp Việt Nam xếp hạng thứ 6 trong số 6 nền kinh tế thuộc ASEAN. Và theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Ngân hàng Thế giới, năng lực doanh nghiệp Việt Nam cũng mới chỉ đứng ở hạng trung bình … Điều ấy rõ ràng khẳng định, năng suất lao động của Việt Nam vì sao còn rất hạn chế so với các nước trong khu vực; đồng thời, cũng "phản ánh" thể trạng của các doanh nghiệp còn rất nhiều vấn đề cần phải bàn, cần phải được hỗ trợ tối đa hay tạo điều kiện thuận lợi để phát triển.

Vậy từ những điểm yếu đó thì cần có giải pháp khắc phục ra sao, thưa ông?

Yêu cầu bức thiết nhất hiện nay, theo tôi là cần phải nâng cấp doanh nghiệp trên mọi góc độ và khía cạnh. Chương trình quốc gia về phát triển doanh nghiệp cần định hướng và nỗ lực nhiều hơn nữa, không chỉ tập trung nâng số lượng doanh nghiệp mà quan trọng hơn là phải tập trung nâng cao chất lượng doanh nghiệp trong nền kinh tế.

Hy vọng rằng, dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi lần này đang được Chính phủ trình Quốc hội xem xét sẽ thúc đẩy trọng tâm ưu tiên cho việc này; tăng cường năng lực quản trị và thúc đẩy hành trình minh bạch hóa; đồng thời, nâng cấp doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cùng các hộ kinh doanh.

Để nâng cấp doanh nghiệp thì yêu cầu phát triển bền vững và chuyển đổi số là hai đường ray chính. Chiến lược phát triển của doanh nghiệp phải coi phát triển bền vững là nền tảng, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số là động lực. Doanh nghiệp thuộc quy lớn hay vừa, nhỏ và siêu nhỏ cần phát triển bền vững và quốc tế hóa - số hóa để trở thành công dân có trách nhiệm và tham gia có hiệu quả vào nền kinh tế toàn cầu.

Với vai trò cầu nối, tiếp dẫn các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước tới cộng đồng doanh nghiệp; cũng như chuyển tải tâm tư, nguyện vọng và tiếng nói từ doanh nghiệp, doanh nhân tới các cơ quan quản lý Nhà nước, VCCI đã tham gia như thế nào vào quá trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển?    

Với nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong doanh nghiệp, VCCI đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) để triển khai Chương trình quốc gia về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; trong đó, chú trọng vào các đối tượng như doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Đó chính là "ngôi sao hy vọng” và là "xương sống” của mỗi nền kinh tế, là chủ thể cho sự nghiệp phát triển sáng tạo, bao trùm, để "không ai bị bỏ lại phía sau”.

Chúng tôi cũng đang triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong hành trình phát triển bền vững với việc phổ biến rộng khắp Bộ chỉ số doanh nghiệp phát triển bền vững (CSI) và các mô hình kinh doanh mới như kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, doanh nghiệp xã hội … Đây cũng là những hoạt động trọng tâm của VCCI trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, các chương trình hành động của Chính phủ về phát triển doanh nghiệp, doanh nhân và nền kinh tế số. 

Mới đây, theo đề xuất của VCCI, Thủ tướng cũng đã phát động "Phong trào Năng suất Việt Nam” để tiếp lửa cho cuộc vận động này. Chúng tôi mong các doanh nghiệp hãy coi các cuộc vận động này là phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu của các doanh nhân trong thời đại mới.

Để thúc đẩy tinh thần doanh nghiệp, chúng tôi cũng chính thức phát động cuộc thi sáng tác bài hát về doanh nghiệp, doanh nhân để lựa chọn "doanh nhân ca”. Cá nhân tôi cũng đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nhân chung tay cùng chúng tôi biên soạn 2 cuốn sách quan trọng cho đội ngũ doanh nhân: "1001 câu chuyện về cải cách” và "1001 câu chuyện về khởi nghiệp” của các thế hệ doanh nhân Việt để giữ lửa và truyền nghề kinh doanh cho các thế hệ hôm nay và mai sau, góp phần xây dựng triết lý và văn hóa doanh nhân nước nhà.

Chúng tôi hoan nghênh Hội đồng doanh nhân gia đình Việt Nam, Câu lạc bộ CEO chìa khóa thành công và Alphabook đã là những đối tác đầu tiên tham gia xây dựng bộ sách này. 

Trân trọng cảm ơn ông!


                             Theo TTXVN

Các tin khác


Phát triển nhanh và bền vững nghề nuôi cá lồng bè vùng hồ thủy điện Hòa Bình

Bài 1 - Nghị quyết làm thay đổi cuộc sống người dân vùng hồ 

(HBĐT) - Tính đến thời điểm tháng 5/2019, hồ Hòa Bình có 4.250 lồng cá, tăng 1.930 lồng so với năm 2015. Sản lượng năm 2018 đạt 6.600 tấn, tăng gấp 2,28 lần sản lượng nuôi và khai thác của năm 2015. Kết quả ấn tượng trong việc phát triển nuôi cá lồng bè vùng hồ thủy điện Hòa Bình có dấu ấn đậm nét của Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 13/6/2014 của BTV Tỉnh ủy về "phát triển nuôi cá lồng bè vùng hồ thủy điện Hòa Bình giai đoạn 2014 - 2020”.

Hỗ trợ nông dân huyện Đà Bắc 120 con bò sinh sản

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình "Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) thúc đẩy phát triển KT – XH nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025”, Bộ KH&CN đã triển khai Dự án Ứng dụng tiến bộ KH&CN để phát triển sản xuất nông nghiệp tạo sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng của thiên tai tại huyện Đà Bắc.

Đánh giá phân hạng 30 sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2019

(HBĐT) - Ngày 22/10, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh giai đoạn 2019 - 2020 tổ chức Hội nghị đánh giá, thẩm định và chấm điểm, xếp hạng các sản phẩm OCOP năm 2019 (đợt 1). Dự hội nghị có các đồng chí thành viên hội đồng, các chủ thể tham gia chương trình. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị.

Hơn 27 nghìn hộ nông dân được vay vốn tín dụng

(HBĐT) - Là 1 trong 4 tổ chức Hội nhận ủy thác của Ngân hàng CSXH, Hội Nông dân các cấp đã bám sát mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, phối hợp với Ngân hàng CSXH chỉ đạo các cấp Hội nhận ủy thác cho vay tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm đưa đồng vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ nhanh chóng đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách, cải thiện đời sống của hội viên nông dân, góp phần ổn định xã hội.

Dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 261.292 triệu đồng

(HBĐT) - Theo Ngân hàng CSXH huyện Yên Thủy, doanh số cho vay 9 tháng đạt trên 81.263 triệu đồng với 2.164 lượt khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ đạt 58.900 triệu đồng.

Doanh số cho vay nhà ở xã hội đạt 3.256 triệu đồng

(HBĐT) - Thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, năm 2018, tỉnh được phân bổ 2 tỷ đồng, năm 2019 được giao thêm 5 tỷ đồng. Nguồn vốn trên được phân bổ cho các huyện: Kỳ Sơn, Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Thủy và TP Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục