Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lương Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá nhằm xây dựng huyện phát triển toàn diện, bền vững, phát huy vai trò là vùng động lực kinh tế của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Lương Sơn cơ bản đạt tiêu chí đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp thị xã.
Những năm gần đây, huyện Lương Sơn tập trung đầu tư các dự án về đô thị, nhà ở nhằm hoàn thiện các tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã vào năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho biết: Ngay sau khi Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 31/12/2021 về tập trung huy động nguồn lực xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chí ĐVHC cấp thị xã, UBND huyện đã tham mưu BTV Huyện ủy ban hành Chương trình hành động số 11-Ctr/HU, ngày 29/7/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy. Cùng với đó, huyện ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU và các đề án về huy động nguồn lực tập trung nâng cấp các xã: Hòa Sơn, Nhuận Trạch, Cư Yên, Tân Vinh, Lâm Sơn và thị trấn Lương Sơn đạt ĐVHC cấp phường thuộc thị xã.

Triển khai chương trình hành động, kế hoạch và các đề án, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ cấp huyện đến cơ sở đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện. Qua đó, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đúng đắn quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đột phá của huyện nhằm xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị cấp thị xã. "Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã nâng cao nhận thức về chủ trương, vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đô thị với sự phát triển KT-XH gắn liền với việc đổi mới, hoàn thiện các biện pháp quản lý, bảo đảm QP-AN, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện", đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho biết thêm.

Tính đến thời điểm này, huyện Lương Sơn đã hoàn thành tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số ĐVHC cấp xã trực thuộc và các tiêu chí về cơ cấu, trình độ phát triển KT-XH như: cân đối thu chi ngân sách; thu nhập bình quân đầu người; mức tăng trưởng kinh tế trung bình; tỷ lệ hộ nghèo trung bình đạt bình quân của tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; tỷ lệ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế đạt 75%.

Hiện nay, huyện Lương Sơn tập trung chỉ đạo hoàn thiện 3 tiêu chí là đạt chuẩn đô thị loại IV trên phạm vi toàn huyện; thành lập được ít nhất 6 phường và nâng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị lên 75%. Tính đến cuối năm 2022, chấm điểm các tiêu chí đô thị loại IV, huyện Lương Sơn đạt 72,45 điểm, trong khi thang điểm tối thiểu là 75 điểm. Trong đó, nhiều tiêu chuẩn huyện Lương Sơn chưa có điểm như: mật độ dân số toàn đô thị, diện tích sàn nhà ở bình quân về nhà ở, tỷ lệ đất giao thông khu vực nội thị, tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt, tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng, số lượng không gian công cộng của đô thị, công trình cây xanh... Một số tiêu chuẩn huyện chưa đạt điểm tối đa như: cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thương mại, dịch vụ cấp đô thị.

Cùng với thực hiện các tiêu chí chung xây dựng đô thị loại IV, huyện Lương Sơn đang xây dựng 6 xã trở thành ĐVHC cấp phường. Trong đó, thị trấn Lương Sơn, xã Nhuận Trạch, xã Cư Yên đạt 8/13 tiêu chuẩn; xã Tân Vinh đạt 9/13 tiêu chuẩn; xã Lâm Sơn đạt 6/13 tiêu chuẩn; xã Hòa Sơn đạt 7/13 tiêu chuẩn ĐVHC cấp phường. Các đơn vị chủ yếu chưa đạt được tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng thương mại, đất cây xanh sử dụng công cộng, đất công trình văn hóa - thể thao, tỷ lệ trục đường chiếu sáng, tỷ lệ đô thị được cấp nước sạch tập trung...

Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Qua nghiên cứu các tiêu chuẩn về đô thị loại IV, có thể thấy Lương Sơn chủ yếu khó khăn về cơ sở hạ tầng đô thị. Đây là "nút thắt" tương đối khó vì hiện nay, huyện chưa hoàn thành quy hoạch chung đô thị Lương Sơn, vì vậy chưa xây dựng được chương trình phát triển đô thị. Mặt khác, tình hình thị trường bất động sản trầm lắng gây khó khăn cho thu ngân sách nguồn vốn đấu giá đất và nguồn vốn của các nhà đầu tư để xây dựng hạ tầng các dự án khu đô thị, nhà ở. Hệ thống hạ tầng cung cấp điện chưa đáp ứng được tiêu chí để xây dựng các xã trở thành phường.

Theo kế hoạch, năm 2024, huyện Lương Sơn sẽ hoàn thành việc lập đề án công nhận huyện Lương Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; năm 2025 lập đề án thành lập thị xã Lương Sơn và 6 phường, trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Thời điểm này, UBND huyện tập trung rà soát các dự án xây dựng để đề xuất chủ trương đầu tư, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Lương Sơn giai đoạn 2021 - 2025. Đốc thúc các đơn vị chủ đầu tư chủ động đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đạt tiêu chí đô thị loại IV như các tuyến đường nội thị, hệ thống chiếu sáng, nhà tang lễ, công viên, quảng trường, nhà văn hóa và nhà thi đấu cấp phường....

Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiều tiêu chí đô thị loại IV và ĐVHC cấp thị xã cần có sự đồng hành vào cuộc của các sở, ngành, UBND tỉnh, nhất là việc quy hoạch chung đô thị Lương Sơn và huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, hạ tầng điện, nước. Chính vì vậy, UBND huyện Lương Sơn mong UBND tỉnh sớm chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ để huyện hoàn thành lập quy hoạch chung đô thị Lương Sơn, cũng như đẩy nhanh thu tiền sử dụng đất để có kinh phí thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của huyện.


Đinh Hòa


Các tin khác


Xuân về trên các xã nông thôn mới huyện Yên Thủy

Xuân mới này, người dân huyện Yên Thủy vui hơn khi có thêm xã Đa Phúc đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã NTM trong huyện lên 9/10 xã; bình quân toàn huyện đạt 18,4 tiêu chí/xã.Từ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, "bức tranh" nông thôn huyện Yên Thủy đã có sự thay đổi đáng kể, đời sống của người dân các xã về đích NTM đã được nâng cao, đặc biệt là mức sống, mức thụ hưởng được nâng lên.

Tổng dư nợ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 3.527 tỷ đồng

Hiện nay, tổng dư nợ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân của tỉnh đạt 3.527 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 2.505 tổ tiết kiệm và vay vốn

Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, từ đầu năm đến nay, chi nhánh tiếp tục củng cố, kiện toàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở.

Sửa Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

Ngày 1/3, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 211/QĐ-TTg sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025.

Phát triển trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với công nghiệp chế biến

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 269/QĐ-UBND, ngày 23/2/2024 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nông dân huyện Đà Bắc tất bật sản xuất vụ xuân

Thời gian này, nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đà Bắc tất bật cấy lúa chiêm xuân và trồng các loại cây màu để đảm bảo theo khung thời vụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục