(HBĐT) - Là huyện vùng cao có 5 dân tộc cùng sinh sống, Đà Bắc có kho tàng văn hóa phong phú, độc đáo. Những năm qua, huyện luôn chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, gắn với phát triển KT-XH, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.


Điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống được huyện Đà Bắc gìn giữ, phát huy.

5 năm qua, các hoạt động bảo tồn văn hoá được cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo thực hiện theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết Hội nghị T.Ư 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 41, ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lễ hội.

Phó Trưởng phòng VH-TT huyện Bùi Thị Hồng Anh cho biết: Dưới sự chỉ đạo của huyện, Phòng đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu được tầm quan trọng của việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Đồng thời, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa gắn với khôi phục lễ hội truyền thống có nguy cơ mai một; tổ chức các lễ hội thường niên tại cộng đồng. Khuyến khích cơ sở giữ gìn phong tục, tập quán đặc sắc, chữ viết, trang phục dân tộc gắn với thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) để thu hút khách du lịch. Từ đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sức mạnh nội lực để hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH của địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TƯ, các hoạt động tuyên truyền được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức. Đến nay, toàn huyện có 2 lễ hội quy mô cấp tỉnh diễn ra hàng năm là lễ hội Cầu Mường của người Tày (xã Mường Chiềng), lễ hội người Dao mừng xuân mới (xã Cao Sơn). Những di sản văn hoá vật thể, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh như: đền Chúa Thác Bờ, di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia Chiến khu Mường Diềm (xã Trung Thành)... được tu sửa, nâng cấp. Hàng năm, có trên 10 lớp dạy chữ viết dân tộc Tày, Dao được tổ chức với sự tham gia của gần 250 học viên là con em người dân tộc, cán bộ cơ sở.

Từ phong trào TDĐKXDĐSVH đã thúc đẩy hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện ngày càng phát triển, đậm đà bản sắc với 122 đội văn nghệ, 17 tổ đội thông tin được thành lập và gần 2.000 diễn viên quần chúng, tuyên truyền viên cơ sở. Thực hiện đề án của UBND tỉnh về xây dựng nhà văn hóa xóm, bản giai đoạn 2016-2020, toàn huyện đã có 110 nhà văn hoá được xây dựng, sửa chữa và đi vào hoạt động.

Trong thời gian tới, huyện bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc; phổ biến, tổ chức dạy chữ viết dân tộc Mường trên địa bàn. Đồng thời, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng để tổ chức lễ hội đền Thác Bờ tại xã Vầy Nưa trong năm 2021 với quy mô cấp tỉnh.

Thu Hằng


Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Chú trọng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích

(HBĐT) - Với nhiều di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, việc bảo tồn, gìn giữ các di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch đã, đang được huyện Lạc Sơn quan tâm thực hiện hiệu quả, góp phần phát huy các giá trị văn hóa, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng. Trong đó, nhiều di tích đã trở thành những điểm du lịch hấp dẫn, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

(HBĐT) - Ngày 29/7, Sở VH-TT&DL phối hợp với Vụ Pháp chế (Bộ VH-TT&DL) tổ chức lớp tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Tham gia lớp tập huấn có các học viên là cán bộ, chuyên viên một số phòng ban của Sở VH-TT&DL; công chức Phòng VH-TT các huyện, thành phố; công chức văn hóa các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

“Chọi diều” ở Nam Tiến

Ở một xã nhỏ của huyện Phổ Yên (Thái Nguyên), tất cả người dân đều biết chơi diều. Diều đem lại cho họ nhiều thứ, nhưng cũng gây ra không ít hệ lụy.

Liên hoan Tuyên truyền cổ động huyện Cao Phong năm 2020

(HBĐT) - Ngày 24/7, huyện Cao Phong đã tổ chức Liên hoan tuyên truyền cổ động huyện năm 2020.

Huyện Lạc Sơn: Giữ gìn bản sắc văn hóa để phát triển

(HBĐT) - Huyện Lạc Sơn - Mường Vang là 1 trong 4 vùng Mường lớn của tỉnh, có những giá trị văn hóa đặc sắc trong nét ăn, nếp ở, sinh hoạt đời sống. Từ lâu nay, huyện đặc biệt quan tâm giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường, hướng tới xây dựng Lạc Sơn là mảnh đất giàu bản sắc văn hóa dân tộc, thân thiện, mến khách.

Xây dựng đô thị thành phố Hòa Bình giàu đẹp, văn minh, bản sắc

(HBĐT) - Những năm qua, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị TP Hòa Bình luôn được quan tâm đầu tư. Bộ mặt đô thị từng bước đổi mới, ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục