(HBĐT) - Đánh giá về kết quả thực hiện Kết luận số 92, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp (CCTP) đến năm 2020 của ngành Kiểm sát, Viện trưởng VKSND tỉnh Hồ Đức Anh cho biết: Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh đã chỉ đạo VKSND hai cấp xác định CCTP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hàng năm. Qua đó, cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, giải pháp, nhiệm vụ của Kết luận số 92 thành các nội dung cụ thể, thiết thực gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành và đưa vào kế hoạch, chương trình, hướng dẫn công tác của cơ quan, các đơn vị trực thuộc để tập trung triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt, VKSND tỉnh xác định rõ việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ là vấn đề mấu chốt trong công tác CCTP.


Hơn 2 năm qua, công tác tuyển dụng, quy hoạch, bố trí sử dụng, bổ nhiệm, nhận xét, đánh giá cán bộ được VKSND tỉnh thực hiện đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và của ngành. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, ngoài việc thực hiện theo kế hoạch của VKSND Tối cao, VKSND tỉnh đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ gắn liền với thực tiễn.

Từ đầu năm 2017 đến nay, VKSND tỉnh đã phối hợp với trường Đại học Kiểm sát Hà Nội mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính cho CB,CC,VC trong ngành. Mở lớp tập huấn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự cho cán bộ, kiểm sát viên và điều tra viên cơ quan CSĐT hai cấp tham dự. Đặc biệt, VKSND tỉnh đã chú trọng nâng cao trách nhiệm, chủ động, sâu sát trong quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị của lãnh đạo VKSND hai cấp. Phân công và gắn trách nhiệm của lãnh đạo VKSND tỉnh đối với VKSND các huyện, thành phố và các khối nghiệp vụ. Theo dõi, quản lý, hướng dẫn VKSND các huyện, thành phố thông qua việc ban hành hướng dẫn về nghiệp vụ để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát ở cơ sở. Đồng thời triển khai thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện nhằm phục vụ tốt hoạt động chuyên môn, đáp ứng yêu cầu CCTP. Phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan trong công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Theo đó, mặc dù khối lượng công việc lớn, năm 2016, trong ngành có nhiều thay đổi về tổ chức nhưng VKSND hai cấp trong tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, VKSND hai cấp đã kiểm sát 685 tố giác, tin báo tội phạm. Trong đó, cơ quan điều tra đã giải quyết 538 tố giác, tin báo gồm khởi tố 270 tố giác, tin báo, còn lại không khởi tố, tạm đình chỉ và chuyển nơi khác, đảm bảo không có trường hợp tố giác, tin báo quá hạn. Đặc biệt, VKSND hai cấp đã yêu cầu khởi tố 1 vụ, huỷ bỏ quyết định khởi tố đối với 1 bị can. Qua đó góp phần làm tốt nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của VKSND Tối cao về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra và thực hiện nhiều biện pháp nhằn nâng cao trách nhiệm, chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp trong các giai đoạn truy tố, xét xử... Qua đó, chất lượng truy tố được bảo đảm, không để xảy ra trường hợp đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can do không phạm tội. Hoạt động xét xử của Toà án đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không làm oan người vô tội, không có vụ án nào Viện kiểm sát truy tố mà toà án xét xử tuyên không phạm tội.

Nhờ đẩy mạnh CCTP, kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành được thực hiện nghiêm túc. Chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ngày càng nâng cao, đúng quy định của pháp luật góp phần tích cực phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, TTATXH trên địa bàn.


                                                              P.V

Các tin khác


Điều tra, khám phá án đạt tỷ lệ 85,53%

(HBĐT) - Trong năm 2017, Cơ quan điều tra trên toàn tỉnh thụ lý điều tra 833 vụ án, 876 bị can. Đã kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 455 vụ, 643 bị can; tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ 94,98%. Điều tra, khám phá 591/691 vụ tội phạm, gồm 923 đối tượng, đạt tỷ lệ 85,53%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (53/53 vụ) vượt chỉ tiêu do Bộ Công an đề ra.

Các hành vi bị cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

(HBĐT) - Bà Bùi Thu Hoài (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết các hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo?

Quy định về xử lý thu hồi dự án bất động sản

(HBĐT) - Ông Nguyễn Thành Long (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết các dự án bất động sản bị thu hồi xử lý như thế nào?

TP Hòa Bình thanh tra phát hiện sai phạm trên 250 triệu đồng

(HBĐT) - Năm 2017, cấp ủy, chính quyền TP Hòa Bình chỉ đạo ngành chức năng triển khai thực hiện 7 cuộc thanh tra KT-XH, đạt 100% kế hoạch.

Ngành Kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát 1.302 tin báo, tố giác tội phạm

(HBĐT) - Năm 2017, VKSND hai cấp trong tỉnh thực hành quyền công tố và kiểm sát 1.302 tin báo, tố giác tội phạm. Thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 789 vụ án hình sự với 885 bị can.

Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính - nhiều bất cập cần tháo gỡ

(HBĐT) - Thực hiện công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), năm 2017, các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đã tổ chức triển khai thi hành Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan trên địa bàn.