(HBĐT) - Năm 2017, cấp ủy, chính quyền TP Hòa Bình chỉ đạo ngành chức năng triển khai thực hiện 7 cuộc thanh tra KT-XH, đạt 100% kế hoạch.


Trong đó có 4 cuộc thanh tra hành chính; 3 cuộc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các phường, xã trong quản lý nhà nước, quản lý KT-XH, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra phát hiện sai phạm số tiền 250.464.000 đồng; kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 111.794.000 đồng; giảm trừ giá trị khi thanh toán 8.940.000 đồng; yêu cầu thi công bổ sung theo thiết kế giá trị 41.325.000 đồng; kiến nghị truy thu tiền thuế nhà đất, tiền xử phạt vi phạm hành chính 89.405.000 đồng.

Trong năm, có 113 đoàn với 140 lượt người đến phòng tiếp công dân của thành phố. Qua đó đã tiếp nhận 260 đơn, tăng 10 đơn so với năm 2016. Phòng tiếp công dân đã chuyển, giao đến các phòng, ban, UBND phường, xã giải quyết 239 đơn (7 đơn khiếu nại; 4 đơn tố cáo; 228 đơn kiến nghị, phản ánh) ước giải quyết 220 đơn, bằng 92%. Đã xác minh, giải quyết 7/7 đơn (1 đơn tố cáo, 6 đơn khiếu nại) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố.


H.N

Các tin khác


Huyện Tân Lạc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật qua thực hiện các đề án

(HBĐT) - Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu quan trọng hàng đầu, là cầu nối giữa hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật, thời gian qua, công tác PBGDPL được huyện Tân Lạc chú trọng thực hiện. Thông qua thực hiện các chương trình, đề án về PBGDPL đã tạo kênh tuyên truyền pháp luật hữu hiệu, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.

Triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật;hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hỏi - đáp Luật Phòng chống tham nhũng

(HBĐT) - Hỏi: Công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản nhằm phòng ngừa tham nhũng được qui định như thế nào?

Huyện Lương Sơn phát hiện sai phạm trên 169 triệu đồng qua thanh tra

(HBĐT) - Năm 2017, huyện Lương Sơn đã triển khai 11 cuộc thanh tra hành chính gồm 6 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 4 cuộc thanh tra đột xuất và 1 cuộc thanh tra bổ sung về thực hiện Đề án tăng cường xử lý, vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020.

Tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hạnh (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần đáp ứng những tiêu chuẩn gì để được cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch?

Đưa pháp luật đến với nhân dân nhiều hơn

(HBĐT) - Năm 2017, bám sát các kế hoạch của Bộ Tư pháp và Thủ tướng Chính phủ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), UBND tỉnh đã kịp thời ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện, giao Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể hữu quan và UBND cấp huyện tổ chức triển khai trên địa bàn.