(HBĐT) - Câu lạc bộ (CLB) pháp luật là tổ chức được thành lập và hoạt động trên tinh thần tự nguyện tham gia của những người có nhu cầu tìm hiểu pháp luật. Qua hoạt động của CLB, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, kịp thời, giúp hội viên, nhân dân nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật, từ đó hình thành thói quen sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Theo quy định tại Khoản 6, Điều 11, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, việc lồng ghép trong hoạt động của CLB là một trong các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).


Trong những năm qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã xây dựng và duy trì các loại hình CLB pháp luật như: "Chi hội phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và mắc tai, tệ nạn xã hội”, "Phòng, chống bạo lực gia đình”, "Phòng, chống tệ nạn xã hội”, "Phụ nữ với pháp luật”, "Thanh niên với pháp luật”... Thông qua sinh hoạt CLB, các hội viên, nhân dân được giao lưu, tìm hiểu, trao đổi kiến thức pháp luật ở các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, sau một thời gian, một số CLB hoạt động mờ nhạt, không duy trì nề nếp sinh hoạt thường xuyên. Nội dung, hình thức sinh hoạt đơn điệu, chủ yếu giới thiệu các quy định pháp luật, thiếu việc trao đổi, thảo luận các tình huống, vụ việc thực tế nảy sinh tại địa phương... Vì vậy, hiệu quả thông tin, tuyên truyền PBGDPL chưa cao.


Các thành viên câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật" xã Do Nhân (Tân Lạc) tham dự buổi sinh hoạt thường kỳ của câu lạc bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng PBGDPL (Sở Tư pháp) cho biết: Thông qua sinh hoạt CLB pháp luật tạo diễn đàn cho hội viên và người dân tham gia giao lưu, học tập, trao đổi kiến thức pháp luật. Các CLB không do ngành Tư pháp trực tiếp thành lập và quản lý mà được thành lập ở các ngành, hội, đoàn thể như phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh... nhưng có tác dụng tích cực trong công tác tuyên truyền, PBGDPL. Thực hiện Công văn số 1502/BTP-PBGDPL ngày 5/5/2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn phát huy vai trò của CLB pháp luật trong công tác PBGDPL, trong tháng 6/2017, Sở Tư pháp đã có văn bản gửi Phòng Tư pháp các huyện, thành phố triển khai các nội dung khảo sát, đánh giá thực trạng, tổ chức, hoạt động của các loại hình CLB trên địa bàn. Căn cứ kết quả khảo sát, đánh giá để hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục củng cố, duy trì các loại hình CLB pháp luật hiện có, xây dựng các CLB mới; biên soạn tài liệu tuyên truyền về các lĩnh vực pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn cấp phát cho các CLB làm cẩm nang hoạt động.

Qua theo dõi, rà soát, năm 2017, toàn huyện Tân Lạc có 19 CLB pháp luật ở các xã, thị trấn. Có xã thành lập 2 - 3 CLB nhưng cũng có xã không có CLB nào. Bình quân mỗi CLB có tối thiểu 15 thành viên. Ban chủ nhiệm CLB từ 3 - 5 người được lựa chọn là những người có trình độ, năng lực. Đồng chí Bùi Thị Thảo, Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện cho biết: Thực hiện việc thành lập các CLB, Phòng Tư pháp đã hướng dẫn các đơn vị quy trình thành lập. Tổ chức tập huấn về vị trí, vai trò của CLB, cách thức thành lập CLB, lễ ra mắt, hướng dẫn nội dung hoạt động CLB. Phối hợp với các ngành, đoàn thể thành lập CLB như: "Phụ nữ với pháp luật” phối hợp với Hội phụ nữ, CLB "Nông dân với pháp luật” phối hợp với Hội Nông dân... Hội viên không chỉ là thành viên, hội viên các ngành, đoàn thể mà có thể đa dạng đối tượng hơn như ở CLB Phòng, chống tệ nạn xã hội, không có người thân vi phạm pháp luật... Sau khi được thành lập, các CLB duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp như các chuyên đề pháp luật về hình sự, dân sự, hôn nhân - gia đình hay các chuyên đề về phát triển kinh tế, sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới...

Thời gian qua, nhiều CLB duy trì sinh hoạt tốt, nội dung, hình thức sinh hoạt đa dạng, sôi nổi, thu hút hội viên, thành viên tích cực tham gia như CLB "Phụ nữ với pháp luật” hai xã Do Nhân và Gia Mô, CLB "Nông dân với pháp luật” xã Địch Giáo. Thời gian tới, huyện hướng đến thành lập CLB ở tất cả các xã, thị trấn gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới trong tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận về pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Phòng PBGDPL (Sở Tư pháp) cho biết thêm: Mô hình CLB pháp luật chủ yếu được thành lập ở cơ sở. Để CLB hoạt động tốt có vai trò của cán bộ, công chức tư pháp xã, từ việc tổ chức thành lập đến duy trì hoạt động, nhiệt tình, đồng hành cùng CLB trong các hoạt động. Bên cạnh đó cần sự quan tâm, tạo điều kiện của đơn vị, địa phương nơi thành lập CLB hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất, địa điểm hoạt động đảm bảo cho CLB hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Nội dung sinh hoạt CLB pháp luật không nên khô cứng, đơn điệu mà cần đa dạng, phong phú, hấp dẫn bằng nhiều hình thức như tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm chuyên đề về nội dung pháp luật, giới thiệu văn bản pháp luật mới, thi tìm hiểu pháp luật, hái hoa dân chủ, xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật, tổ chức tư vấn pháp luật, giao lưu pháp luật với các loại hình CLB khác...


Hà Thu

Các tin khác


Phát hiện, bắt giữ 98 vụ, 126 đối tượng tội phạm về ma túy

(HBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát phòng - chống ma túy toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm ma túy và nhiều phương án, chuyên án đấu tranh với loại tội phạm này trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Tổ chức gần 500 buổi tuyên truyền phòng - chống tội phạm, tệ nạn xã hội

(HBĐT) - 6 tháng đầu năm, tiểu ban vận động BCĐ 09 tỉnh đã tổ chức gần 500 buổi tuyên truyền phòng - chống tội phạm, TNXH và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cho hội viên, đoàn viên và nhân dân.

Giảm 58 đơn, thư khiếu nại, tố cáo so với cùng kỳ năm trước

(HBĐT)- Theo thống kê của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm nay, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 402 đơn, thư các loại. Trong đó có 92 đơn khiếu nại, 39 đơn tố cáo và 271 đơn kiến nghị, phản ánh. Có 16 vụ việc gồm: 10 vụ khiếu nại, 6 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Số đơn kiến nghị, phản ánh của công dân (phải xem xét) là 184 đơn, giảm 58 đơn so với cùng kỳ năm 2017.

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đạt 99%

(HBĐT)- Trong quý II, toàn tỉnh đã tiếp nhận 135.494 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), bao gồm 8.515 hồ sơ mới tiếp nhận trực tuyến, 125.396 hồ sơ mới tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, 1.583 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua.

Những nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin

(HBĐT) - Ngày 6/4/2016, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin. Việc ban hành Luật Tiếp cận thông tin đã tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Truy quét 30 vụ vi phạm Luật quản lý, bảo vệ rừng

(HBĐT) - 6 tháng đầu năm, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp tốt với các ngành Công an, Quân đội và chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt kiểm tra, truy quét, bắt giữ và xử lý các vi phạm trong quản lý, bảo vệ rừng.