(HBĐT) - Câu lạc bộ (CLB) pháp luật là tổ chức được thành lập và hoạt động trên tinh thần tự nguyện tham gia của những người có nhu cầu tìm hiểu pháp luật. Qua hoạt động của CLB, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, kịp thời, giúp hội viên, nhân dân nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật, từ đó hình thành thói quen sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Theo quy định tại Khoản 6, Điều 11, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, việc lồng ghép trong hoạt động của CLB là một trong các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).


Trong những năm qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã xây dựng và duy trì các loại hình CLB pháp luật như: "Chi hội phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và mắc tai, tệ nạn xã hội”, "Phòng, chống bạo lực gia đình”, "Phòng, chống tệ nạn xã hội”, "Phụ nữ với pháp luật”, "Thanh niên với pháp luật”... Thông qua sinh hoạt CLB, các hội viên, nhân dân được giao lưu, tìm hiểu, trao đổi kiến thức pháp luật ở các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, sau một thời gian, một số CLB hoạt động mờ nhạt, không duy trì nề nếp sinh hoạt thường xuyên. Nội dung, hình thức sinh hoạt đơn điệu, chủ yếu giới thiệu các quy định pháp luật, thiếu việc trao đổi, thảo luận các tình huống, vụ việc thực tế nảy sinh tại địa phương... Vì vậy, hiệu quả thông tin, tuyên truyền PBGDPL chưa cao.


Các thành viên câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật" xã Do Nhân (Tân Lạc) tham dự buổi sinh hoạt thường kỳ của câu lạc bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng PBGDPL (Sở Tư pháp) cho biết: Thông qua sinh hoạt CLB pháp luật tạo diễn đàn cho hội viên và người dân tham gia giao lưu, học tập, trao đổi kiến thức pháp luật. Các CLB không do ngành Tư pháp trực tiếp thành lập và quản lý mà được thành lập ở các ngành, hội, đoàn thể như phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh... nhưng có tác dụng tích cực trong công tác tuyên truyền, PBGDPL. Thực hiện Công văn số 1502/BTP-PBGDPL ngày 5/5/2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn phát huy vai trò của CLB pháp luật trong công tác PBGDPL, trong tháng 6/2017, Sở Tư pháp đã có văn bản gửi Phòng Tư pháp các huyện, thành phố triển khai các nội dung khảo sát, đánh giá thực trạng, tổ chức, hoạt động của các loại hình CLB trên địa bàn. Căn cứ kết quả khảo sát, đánh giá để hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục củng cố, duy trì các loại hình CLB pháp luật hiện có, xây dựng các CLB mới; biên soạn tài liệu tuyên truyền về các lĩnh vực pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn cấp phát cho các CLB làm cẩm nang hoạt động.

Qua theo dõi, rà soát, năm 2017, toàn huyện Tân Lạc có 19 CLB pháp luật ở các xã, thị trấn. Có xã thành lập 2 - 3 CLB nhưng cũng có xã không có CLB nào. Bình quân mỗi CLB có tối thiểu 15 thành viên. Ban chủ nhiệm CLB từ 3 - 5 người được lựa chọn là những người có trình độ, năng lực. Đồng chí Bùi Thị Thảo, Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện cho biết: Thực hiện việc thành lập các CLB, Phòng Tư pháp đã hướng dẫn các đơn vị quy trình thành lập. Tổ chức tập huấn về vị trí, vai trò của CLB, cách thức thành lập CLB, lễ ra mắt, hướng dẫn nội dung hoạt động CLB. Phối hợp với các ngành, đoàn thể thành lập CLB như: "Phụ nữ với pháp luật” phối hợp với Hội phụ nữ, CLB "Nông dân với pháp luật” phối hợp với Hội Nông dân... Hội viên không chỉ là thành viên, hội viên các ngành, đoàn thể mà có thể đa dạng đối tượng hơn như ở CLB Phòng, chống tệ nạn xã hội, không có người thân vi phạm pháp luật... Sau khi được thành lập, các CLB duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp như các chuyên đề pháp luật về hình sự, dân sự, hôn nhân - gia đình hay các chuyên đề về phát triển kinh tế, sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới...

Thời gian qua, nhiều CLB duy trì sinh hoạt tốt, nội dung, hình thức sinh hoạt đa dạng, sôi nổi, thu hút hội viên, thành viên tích cực tham gia như CLB "Phụ nữ với pháp luật” hai xã Do Nhân và Gia Mô, CLB "Nông dân với pháp luật” xã Địch Giáo. Thời gian tới, huyện hướng đến thành lập CLB ở tất cả các xã, thị trấn gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới trong tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận về pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Phòng PBGDPL (Sở Tư pháp) cho biết thêm: Mô hình CLB pháp luật chủ yếu được thành lập ở cơ sở. Để CLB hoạt động tốt có vai trò của cán bộ, công chức tư pháp xã, từ việc tổ chức thành lập đến duy trì hoạt động, nhiệt tình, đồng hành cùng CLB trong các hoạt động. Bên cạnh đó cần sự quan tâm, tạo điều kiện của đơn vị, địa phương nơi thành lập CLB hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất, địa điểm hoạt động đảm bảo cho CLB hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Nội dung sinh hoạt CLB pháp luật không nên khô cứng, đơn điệu mà cần đa dạng, phong phú, hấp dẫn bằng nhiều hình thức như tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm chuyên đề về nội dung pháp luật, giới thiệu văn bản pháp luật mới, thi tìm hiểu pháp luật, hái hoa dân chủ, xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật, tổ chức tư vấn pháp luật, giao lưu pháp luật với các loại hình CLB khác...


Hà Thu

Các tin khác


Giảm thời gian thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

(HBĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 140/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ LĐ -TB&XH. Theo đó, thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm tại Nghị định số 52/2014/NĐ-CP đã có những điều chỉnh thông qua Nghị định mới như sau:

7 biểu mẫu dùng cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử

(HBĐT) - Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Hoàn thành tổ chức hội nghị tập huấn xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các huyện, thành phố

(HBĐT) - Thi hành các văn bản của T.ư, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 3124/KH-STP về tổ chức tập huấn, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018. Kế hoạch đã xác định nhiệm vụ cụ thể về số lượng, đối tượng, nội dung tập huấn, tuyên truyền. Thời gian thực hiện trong quý III/2018, đến nay đã hoàn thành tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các xã đề nghị đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và năm 2019 thuộc 11 huyện, thành phố trong tỉnh.

Tiếp 278 lượt công dân khiếu nại, tố cáo

(HBĐT) - 9 tháng năm nay, huyện Lạc Thủy đã triển khai 5 cuộc thanh tra KT-XH, qua thanh tra kiến nghị thu hồi trên 153 triệu đồng sai phạm. Công tác theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra được duy trì. Trong kỳ đã thu, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện trên 35,9 triệu đồng.

5.658 hồ sơ giải quyết sớm hơn thời gian hẹn

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh, 9 tháng qua, tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh đã có 399 trong tổng số 1.424 thủ tục hành chính phát sinh giao dịch, chiếm tỷ lệ 28,02%.

Huyện Lạc Thủy tuyên truyền pháp luật cho trên 41, 9 nghìn lượt người

(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Lạc Thủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân bằng nhiều hình thức.