(HBĐT) - Trong năm 2018, Toà án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã thụ lý 3.032 vụ việc các loại. Trong đó, đã giải quyết 2.666 vụ việc, đạt 87,9%. Những vụ việc còn lại hầu hết còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật và tạm đình chỉ.

Tỷ lệ bản án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán là 1,2%, thấp hơn 0,3% so với yêu cầu đề ra theo Nghị quyết số 111/NQ-QH13 của Quốc hội. Trong đó, án hình sự thụ lý 512 vụ, 778 bị cáo, giảm 53 vụ, 104 bị cáo so với cùng kỳ năm 2017; đã giải quyết 436 vụ, 662 bị cáo, đạt 85,2% về số vụ và 85,1% bị cáo. Án dân sự thụ lý 2.278 vụ việc, tăng 91 vụ việc so với cùng kỳ năm 2017; đã giải quyết, xét xử 1.926 vụ việc, đạt tỷ lệ 84,55%. Án hành chính thụ lý 29 vụ, tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm 2017; đã giải quyết 22 vụ, đạt tỷ lệ 75,9%, trong đó sơ thẩm giải quyết 29 vụ; giải quyết theo thủ tục hành chính 3 vụ.

Cũng trong năm 2018, Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã phối với ngành Kiểm sát tổ chức 133 phiên tòa rút kinh nghiệm, 7 phiên tòa theo thủ tục rút gọn.


                                                                                    P.V


Các tin khác

Không có hình ảnh

Huyện Lạc Sơn tổ chức 80 cuộc tuyên truyền pháp luật

(HBĐT) - Năm 2018, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Lạc Sơn được đẩy mạnh. Huyện kịp thời triển khai các văn bản luật có hiệu lực năm 2018 đến nhân dân; triển khai đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”.

Nữ nhà báo nhận tiền "chạy" gỡ bài: Viện KSND TP.Cần Thơ kháng nghị tội danh

Liên quan đến vụ nữ nhà báo Phạm Lê Hoàng Uyển nhận tiền 'chạy' gỡ bài, Viện trưởng Viện KSND TP.Cần Thơ vừa có quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm của TAND Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ). Viện trưởng Viện KSND TP.Cần Thơ vừa có quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm số 16/2019/HSST ngày 11.1.2019 của TAND Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) liên quan đến vụ nữ nhà báo Phạm Lê Hoàng Uyển nhận tiền "chạy" gỡ bài.

Quy định về tự kiểm tra pháp luật của doanh nghiệp

Bạn Nguyễn Xuân Anh (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc tự kiểm tra pháp luật của doanh nghiệp gồm những nội dung gì?

Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(HBĐT) - Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/ 2003 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong cán bộ và nhân dân; Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo công tác PBGDPL như: Các kế hoạch về công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

TP Hòa Bình trang bị kiến thức pháp luật cho nhân dân

(HBĐT) - Năm 2018, TP Hòa Bình tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với hình thức phong phú, nội dung thiết thực. Thành phố đã tổ chức 6 hội nghị triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” cho 483 lượt người. Các phường, xã thực hiện 117 hội nghị tuyên truyền với 12.356 lượt người tham dự; phát hành 3.900 tờ rơi, tờ gấp và các tài liệu tuyên truyền tới nhân dân.

Huyện Lương Sơn: Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt 89%

(HBĐT) - Năm 2018, công tác tiếp công dân được huyện Lương Sơn duy trì thực hiện, bố trí, phân công cán bộ trực, đảm bảo ANTT ổn định tại các buổi tiếp dân. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN-TC.