(HBĐT) - Trong 10 năm qua, Đảng uỷ Quân sự TP Hòa Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 765, ngày 20/12/2012 của Quân uỷ T.Ư và Nghị quyết số 280, ngày 10/4/2013 của Đảng uỷ Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Theo đó, chất lượng huấn luyện các lực lượng từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho LLVT thành phố.

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng

(HBĐT) - Thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng được cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị quân sự trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai trong suốt thời gian qua. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng được Đảng uỷ Quân sự tỉnh xác định trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giải quyết 3 đơn thư của công dân theo quy định

(HBĐT) - Quán triệt Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 3, hướng dẫn của Thanh tra Quốc phòng Quân khu 3 về công tác thanh tra quốc phòng năm 2022, các cơ quan, đơn vị quân sự trên địa bàn tỉnh duy trì thực hiện tốt nền nếp tiếp công dân.

Chi trả trợ cấp 1 lần cho hơn 1.500 đối tượng

(HBĐT) - Trong quý I/2022, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về "thực hiện chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc" và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "một số chế độ, chính sách đối với dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế".

Huyện Lạc Thủy: Huấn luyện quân nhân dự bị năm 2022

(HBĐT) - Ngày 6/5, tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên (DBĐV) Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Lạc Thủy phối hợp Trung đoàn 814 tổ chức khai mạc huấn luyện quân nhân dự bị là cán bộ khung cấp trung đội và cấp tiểu đoàn bộ binh huyện Lạc Thủy năm 2022.

Những đóng góp nổi bật của quân và dân tỉnh Hòa Bình trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(HBĐT) - Để chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên phủ, Hòa Bình đã trở thành "hậu phương lớn”; là nơi tập kết vũ khí, hậu cần cho chiến dịch. Đặc biệt, tháng 3/1953, tại xã Đoàn Kết (Yên Thủy), Tổng Quân ủy T.Ư và Bộ Tư lệnh chiến dịch đã lựa chọn làm nơi "thử lửa” các khẩu sơn pháo từ 75 - 105 mm. Các khẩu sơn pháo này sau đó đều được đưa lên chiến đấu tại Điện Biên Phủ.

Chiến dịch Điện Biên Phủ - bản hùng ca chiến thắng

(HBĐT) - Ngày 7/5/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, đi vào lịch sử như một bản hùng ca chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Những địa danh: Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam… mãi là những mốc son cho tinh thần, ý chí đấu tranh kiên cường trên con đường đi tới tự do, độc lập của Nhân dân ta. 68 năm đã trôi qua nhưng ký ức về cuộc chiến với chiến dịch "56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt" và tinh thần của chiến thắng Điện Biên Phủ như vẫn còn nguyên sức sống.

Chiến thắng huyền thoại trên đồi A1

(HBĐT) - Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử được chia làm 3 đợt tấn công, trong đó, đợt tấn công thứ hai và thứ ba đã diễn ra nhiều trận đánh rất ác liệt. Một trong những trận đánh tốn nhiều công sức là trận chiến trên đồi A1. Chiến thắng của quân ta trên đồi A1 đã trở thành một trong những chiến công huyền thoại đi vào lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Khơi dậy truyền thống anh hùng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

(HBĐT) - Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh ngày 30/4/1975 là đỉnh cao cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc đã khẳng định sự đúng đắn từ chủ trương, đường lối chiến tranh nhân dân mà Đảng ta thực hiện. 47 năm kể từ ngày tháng lịch sử ấy đã trôi qua nhưng những ký ức về một thời hoa lửa vẫn sống mãi trong lòng Nhân dân. Tiếp bước cha anh, những năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn phát huy tốt truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, đủ sức đáp ứng và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Khẳng định vai trò quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

(HBĐT) - Từ nhiều năm nay, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh xác định giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và quần chúng nhân dân về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Hội đồng Giáo dục QP&AN tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác này và tổ chức thực hiện hiệu quả ở các địa phương.

LLVT huyện Mai Châu: Đảm bảo công tác quốc phòng - quân sự địa phương

(HBĐT) - Thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng dưới sự quán triệt, triển khai nội dung kế hoạch năm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Trên từng mặt công tác đều được cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, nhất là trong công tác huấn luyện, giáo dục chính trị, tạo tâm thế sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trợ cấp bình quân 2,3 triệu đồng/chiến sỹ

(HBĐT) - Nhằm chăm lo tốt hơn đời sống của cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh, trong quý I năm 2022, ngoài chế độ, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc Phòng, các đơn vị còn trích quỹ vốn tăng gia sản xuất để trợ cấp thêm cho cán bộ, chiến sỹ với mức trợ cấp bình quân trên 2,3 triệu đồng/người.

Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 13,4%

(HBĐT) - Lực lượng dự bị động viên đã được đăng ký, quản lý chặt chẽ về số lượng, nắm chắc về chất lượng. Quân số đã sắp xếp vào các đơn vị thường xuyên được rà soát, kịp thời miễn nhiệm, bổ nhiệm, sắp xếp ổn định tổ chức, biên chế các đơn vị dự bị động viên; chất lượng chính trị được nâng lên rõ rệt với tỷ lệ đảng viên đạt 13,4%.

Ban CHQS TP Hòa Bình:Chi trả chế độ, chính sách cho 61 đối tượng

(HBĐT) - Quý I/2022, Ban CHQS TP Hòa Bình đã thực hiện tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Một số chế độ, chính sách đối với dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế” và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về "Thực hiện chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Bộ CHQS tỉnh: Đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 25/4, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức sinh hoạt đối thoại với cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS TP Hòa Bình.

Huyện Mai Châu: 131 chiến sỹ được huấn luyện tự vệ năm 2022

(HBĐT) - Sáng 18/4, Ban CHQS cơ quan UBND huyện Mai Châu tổ chức lễ khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2022 cho 131 chiến sỹ tại các đơn vị tự vệ thuộc Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu và các đơn vị tự vệ doanh nghiệp trên địa bàn.

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ thuộc đối tượng 3, khóa 4 năm 2022

(HBĐT) - Ngày 18/4, tại Bộ CHQS tỉnh, Hội đồng Giáo dục QP&AN tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN khóa 4 năm 2022 cho 120 cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương (đối tượng 3) thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Công an tỉnh.

Bế mạc tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ năm 2022

(HBĐT) - Ngày 15/4, Bộ CHQS tỉnh tổ chức bế mạc tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ (DQTV) cho 199 đồng chí là cán bộ các đơn vị DQTV trong toàn tỉnh năm 2022.

Bộ CHQS tỉnh:
Khai mạc tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ năm 2022

(HBĐT) - Ngày 12/4, Bộ CHQS tỉnh tổ chức khai mạc tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ (DQTV) cho 199 đồng chí là cán bộ các đơn vị DQTV trong toàn tỉnh năm 2022. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chỉ huy trưởng cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 23/3, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình.

Bảo đảm vững chắc an ninh - quốc phòng

(HBĐT) - Thời gian qua, lực lượng Công an huyện Cao Phong đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Lực lượng vũ trang huyện Yên Thủy gắn kết chặt chẽ với Nhân dân

(HBĐT) - Công tác dân vận trong LLVT được Ban CHQS huyện Yên Thủy chú trọng thực hiện, coi đây là yếu tố then chốt để gắn kết tình quân dân, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Trong thời gian qua, nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) LLVT huyện thực hiện để lại dấu ấn đậm nét.

80% Đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Bộ CHQS tỉnh: Quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022

(HBĐT) - Sáng 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022 và phổ biến nội dung, chỉ tiêu, biện pháp đợt thi đua đột kích "Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng”.