Con tôm búng nước

Cong mình xòe đuôi

Không bơi lên trước

Mà bơi giật lùi

Con cua tám cẳng

Khệ nệ múa càng

Đi dọc không được

Nên đành bò ngang

Con ốc cứng vỏ

Thân nhỏ xoáy tròn

Bám quanh bờ cỏ

Bò đi bằng mồm

Con lươn, con chạch

Sống dưới đáy bùn

Thân mình trơn tuột

Chỉ quen chui luồn

Rùa vàng mặc giáp

Cái cổ thụt thò

Bốn chân chậm chạp

Vừa bơi, vừa bò

ếch ngồi trơ mắt

Miệng chực đớp sao

Bỗng nghe tiếng sấm

Nhảy bùm xuống ao.

 

Hữu Thông


Các tin khác