Thủy điện Hòa Bình giữa non xanh
Bàn tay xây dựng kiến tạo thành,
Mênh mang biển hồ trùng sóng vỗ
Bọt trắng tung trời, thủy mặc tranh.
Mặt hồ dậy sóng nước trong xanh
Đàn gió vi vu khúc nhạc thành
Thuyền xa rẽ sóng về neo đậu
Thủy động tiên đào phút tiêu giao.
Đền Bờ ngự núi thật thanh tao
Mây nước vờn quanh sóng rì rào,
Xuân đền xin lộc người như hội
Thắp đỏ đèn nhang sáng trời cao.
Bên hồ, gió núi bước chênh chao
Rượu ngọt, cá thơm khách đón chào
Du lịch đảo Dừa, thăm quạt gió
ấm đọng tình người mãi xôn xao.
Thành phố Hòa Bình đẹp biết bao
Phố núi quê ta đỗi tự hào,
Nước thành điện năng dâng Tổ quốc
Sơn hà đẹp mãi tình gửi trao.


Nguyễn Phương Đông

Các tin khác