Đêm giao thừa

Đón xuân Mậu Tuất(1)

Phố phường niềm vui tràn ngập

Đất nước hội nhập mở mang

Anh đi bên em

Nhớ đêm giao thừa Mậu Thân 68(2)

Ngày ấy

Mỹ đưa quân viễn chinh

Phương tiện chiến tranh hiện đại

Vào chiến trường Việt Nam

Đẩy cuộc chiến lên quy mô chưa từng có

Đêm 30 Tết Mậu Thân 68

Quân ta tổng tiến công

Nhân dân miền Nam

Nông thôn, thành phố nhất tề nổi dậy

Ta giáng đòn bất ngờ

Mỹ - Ngụy không kịp trở tay

ý chí xâm lược thất bại nặng nề

Buộc Mỹ phải ngồi đàm phán

50 xuân trôi qua

Chiến thắng Mậu Thân 68

Khắc sâu vào lịch sử

Bản anh hùng ca bất diệt

Còn mãi với non sông

Đón xuân về

Nhớ xuân Mậu Thân 68

Niềm tự hào trào dâng

Mùa xuân đất Việt.

(1) Năm 2018, (2) năm 1968


Trần Quang Thạch


Các tin khác