Bạn mời ăn trái cam

Ngọt thơm miền gió núi
Cây cam bao nhiêu tuổi
Sương nắng đầy bấy nhiêu.
Đem cả lòng tin yêu
Vào vùng đồi khan nước
Đất, đá không ngăn được
Niềm tin cây xoè hoa.
Trái cam múi mặn mà
Thấm vào lòng dịu mát
Xoa dần đi cơn khát
Giữa trưa nắng mênh mông.
Cam chín căng núm cồng
Dáng ửng hồng sắc thắm
Mùa đông cam màu nắng
ấm áp những làn môi
Cam trĩu khắp núi đồi
Đậm đà tình non nước.

Trần Quốc Dũng

 

Các tin khác