Xe uốn đường chiều ngun ngút dốc

 Bồng bềnh mây trắng, nắng quanh quanh

 Suối nước rì rào tung ánh bạc

 Rừng cây vi vút hứng trời xanh

 Nhà sàn thấp thoáng sương giăng mái

 Chóp núi chon von, gió quấn mành

 Mắt ai lãng đãng chiều thương nhớ

 Mây níu hồn ta với mát lành.

 


Hữu Thông

 

Các tin khác