Kính cẩn nghiêng mình, lòng nhớ thương

Tổ Quốc gọi, anh lên công trường
Chung lòng xây công trình thế kỷ
Để dòng điện lan tỏa muôn phương
Vì ngày mai… dâng hiến tuổi xanh
Dòng sông Đà tắm mát hồn anh
Trong tượng đài, bát hương thơm ngát
Điện lên dòng, sáng mãi tên anh
Thủy điện Hòa Bình, một bức tranh
Sơn thủy hữu tình, mây trắng xanh
Vinh quang tên người in bia đá
Ngàn thu thủy điện vẫn lưu danh
Tượng đài uy nghi đứng bên sông
Từng dòng người thăm viếng… mủi lòng
Tên các anh hòa lên dòng điện
Tổ Quốc đẹp giàu mãi ghi công.

 Hoàng hữu phàn

 

Các tin khác