Bác cháu ta năm xưa đánh giặc

ăn chẳng no, áo mặc chẳng lành

Xẻ Trường Sơn bước quân hành

Mưa bom, bão đạn quyết giành tự do

Thức từng đêm, Bác chăm lo đất nước

Thịnh thái bình dân được ấm no

Hiếu chung son sắt không mờ

Máu đào liệt sĩ thắm cờ hồng tươi

Dân theo Đảng lòng tin phơi phới

Đảng với dân gần gũi tin yêu

Thương dân gánh vác sớm chiều

Đồng cam cộng khổ ắt điều vinh quang

Bác ơi! Đất nước huy hoàng

Cháu con nhớ Bác muôn vàn kính yêu

Vầng trăng xế bóng khuất chiều

Cháu con ơn Bác bao điều tiếc thương.


Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục