Con chim vàng anh

Bộ lông vàng rực

Giọng hót thanh thanh

Con chim vàng anh

Líu lo gọi bạn

Sương sớm long lanh

Con chim vàng anh

Tung tăng nhảy nhót

Cành sấu, cành sanh

Con chim vàng anh

Vút bay trong nắng

Trời xanh, xanh, xanh...


Hữu Thông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục