Mùa cuối năm

 

Vào mùa cau bổ hong phơi

Trẻ mong nắng ấm cho vui lòng già

Đồng bãi vãn sắc cỏ hoa

Ao sâu cạn, mớ rau già chợ trưa

Trời giăng sương lạnh đầu mùa

Quần chùng, áo chẽn gió lùa bên tai

Vợi dần ngày rộng, tháng dài

Nghe như tết nhất, giêng hai giục người

Nắng vừa le lói cuối trời

Đã nghe rậm rịch dòng người tan ca

Mặc cho năm tới, mùa qua

Mặc cho giá rét, sương sa trắng trời

Vẫn mùa mật ngọt lên đồi

Lại mùa trai gái thiệp mời gửi trao.

 

Đinh Đăng Lượng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục