Ơn anh vì nước vì dân

Hiên ngang trấn giữ phong ba bão bùng

Một lòng một dạ thuỷ chung

Chắc tay súng mãi đi cùng quê hương

Đã qua năm bảy chiến trường

Hiểm nguy, gian khó càng thương quê nghèo

Đồng sâu ruộng trũng ươm gieo

Lúa còn con gái đã theo lũ ngàn

Đạp bằng vất vả gian nan

Băng đồng cứu lúa chẳng toan tính gì

Thời gian không để nghĩ suy

Vẫn anh dưới bóng quân kỳ giỏi giang

Lạ quen cũng đã xóm làng

Đất lành đêm ở nặng mang nghĩa tình

Đẹp sao màu áo nhà binh

Mãi xanh mãi thắm như tình quân dân.


Phan Thành Minh

(Số 7, Bùi Thị Xuân, Đà Lạt)


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục