Nắng Ba Đình như muốn nói gì không?

Màu nắng cũ... Ơi mùa thu tháng Tám!

Phơi phới gió muôn cờ bay reo hát

Triệu con người chung nhịp đập hân hoan.

Trang sử mới ghi mùa thu độc lập

Bản hùng ca ôi nòi giống tiên rồng

Nghe đâu đây lời hồn thiêng vọng lại

Gấm vóc sơn hà một dãy non sông.

Đẹp lạ lùng tháng Tám của ta ơi!

Tổ quốc quang vinh - Bác Hồ vĩ đại

Tôi đứng lặng giữa trời thu bát ngát

Nắng Ba Đình trầm ấm khúc Tuyên ngôn...

Tịnh Bình

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục