Đêm về thao thức nhớ quê

Thinh không ngọn gió lén về gói mây

Trăng khua lẻ bóng đêm gầy

Lao xao tiếng quốc đâu đây gọi về

Tiếng lòng ta... tiếng hồn quê

Sông nghiêng phố núi dãi dề khói giăng

Thu đi dõi bước chị Hằng

Để ta gửi nhớ đêm trăng bản Mường

Tiếng rừng, tiếng suối, đồi nương

Xanh mầu vần vũ quê hương vào mùa.

Cồng ngân chín núi, mười thưa

Nhớ ngày lễ hội lên chùa cầu may

Xa quê nhớ lắm những ngày

Canh chua mẹ nấu đến nay vẫn còn

Đời mẹ nâng giấc chúng con

Tuổi xuân mẹ đã hao mòn tháng năm

Quê ơi! Nhớ mẹ nhọc nhằn

Nỗi niềm da diết nhớ mong tìm về.

Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục