Hương đào rạo rực hương hồng

Hương cây sâu thẳm, hương đồng nơi nơi…

Hương sen ngan ngát chân trời

Hương lan, hương huệ thắm tươi hương nhà

Hương ngâu dìu dịu hương trà

Hương cau, hương bưởi, đỏ hoa hương đời…

Say hương từ miệng em cười

Ửng hương, thơm nắng, bồi hồi hương em.Trần Quốc Dũng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục