Cứ mỗi kỳ đại hội

Đất nước thêm mạnh giàu

Những phương hướng, mục tiêu

Là con số biết nói

Đại hội Đảng toàn quốc

Khơi dậy mọi tiềm năng

Xây dựng và bảo vệ

Non sông ta vững bền

Tổ quốc nông thôn mới

Đô thị thật văn minh

Cuộc sống luôn yên bình

Và con đường đi tới

Chống tham nhũng, chạy quyền

Đập tan lợi ích nhóm

Đấu tranh không vùng cấm

Để đất nước tiến lên

Dân tộc ta sáng ngời

Chờ mong nghị quyết mới

Lòng dân vui phơi phới

Đại hội Đảng mười ba (XIII).


Phạm Hồng Lân


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục