Mỗi ngày con học Bác
Học tốt từng việc thôi
Làm đến chốn đến nơi
Xong rồi lại học tiếp
Học lấy dân làm gốc
Lời dạy thật chí tình
Gốc chắc cây mới vững
Cành nảy lộc đơm hoa
Xây nhà cao mãi mãi
Nền móng phải vững bền
Có chí thì làm nên
Tát biển Đông cũng cạn
Thôn bản nông thôn mới
Phải biết dựa vào dân
Cùng chung sức chung lòng
Xây cuộc đời no ấm
Chi bộ luôn vững mạnh
Đảng viên phải chung tay
Đấu tranh thật thẳng ngay
Giữ gìn đoàn kết tốt
Đảng ta Đảng cầm quyền

Phải lấy dân làm gốc
Lời Bác luôn thúc giục
Vạch con đường tiến lên
Con học Bác suốt đời
Càng học càng thấy vui
Học, học nữa, học mãi
Nguyện theo Bác, Bác ơi.

Phạm Hồng Lân

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục