(HBĐT) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Đà Bắc phấn đấu hoàn thành kế hoạch kiểm soát chi NSNN 9 tháng năm 2017 theo Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ; tháo gỡ các rào cản khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện chi NSNN, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi. Triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, KBNN huyện Đà Bắc đã chủ động ngay từ đầu năm rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị tham mưu trình phòng Tài chính - Kế hoạch ban hành các văn bản hướng dẫn kịp thời tháo gỡ, hướng dẫn cụ thể từng trường hợp, tạo cơ sở để KBNN Đà Bắc thực hiện kiểm soát chi thuận lợi, thông thoáng.

Đối với công tác kiểm soát chi thường xuyên, KBNN tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo KBNN huyện Đà Bắc rà soát, thực hiện kiểm soát chi NSNN trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao theo đúng quy định tại Nghị quyết số 01, ngày 1/1/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2017; Quyết định số 2309, ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán NSNN năm 2017. Thông tư số 326 ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính quy đinh về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2017. Tổng số chi thường xuyên đã chi 409,4 tỷ đồng là số kiểm soát chi của KBNN huyện trong 9 tháng năm 2017. Trong đó, ngân sách địa phương là 394,5 tỷ đồng, đạt 91% dự toán HĐND huyện giao. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN huyện đã phát hiện 108 khoản chi với số tiền 2,289 triệu đồng chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết.

Đối với chi đầu tư, tính đến hết ngày 30/9/2017, vốn đầu tư thanh toán qua KBNN của nguồn vốn sự nghiệp đạt 53,1/67,7 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch năm. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, KBNN đã từ chối thanh toán 51 món với 3,125 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán chưa đúng chế độ quy định. Công tác thu thuế giá trị gia tăng trong đầu tư xây dựng được thực hiện tốt, số thu đến ngày 30/9/2017 là 1,170 tỷ đồng. KBNN huyện Đà Bắc đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian kiểm soát chi, đảm bảo không quá 3 ngày làm việc đối với hồ sơ tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư đủ điều kiện giải ngân; chủ động rà soát, nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2017 của từng dự án, nhất là tình hình giải ngân thời điểm 30/9/2017. 

Công tác báo cáo tình hình kiểm soát chi thường xuyên và kiểm soát chi đầu tư cũng được KBNN huyện Đà Bắc quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, nhất là các kỳ báo cáo số liệu kiểm soát chi thường xuyên và kiểm soát chi đầu tư đến ngày 30/9/2017 làm cơ sở để KBNN báo cáo phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, điều chỉnh kế hoạch chi NSNN 3 tháng cuối năm 2017 theo quy định, tạo điều kiện để các đơn vị cũng như KBNN huyện Đà Bắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 được giao.

 


                             Nguyễn Thị Hằng (Kho bạc huyện Đà Bắc)

 


Các tin khác


Giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt 100% kế hoạch

(HBĐT) - Năm 2017, huyện Lương Sơn triển khai 27 công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh với tổng mức đầu tư 630.952 triệu đồng; lũy kế vốn được bố trí đến năm 2017 là 331.068 triệu đồng. Kế hoạch vốn được giao năm 2017 là 58.569 triệu đồng, đã giải ngân 100%. Nhu cầu vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt 299.884 triệu đồng.

TP Hòa Bình: Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 402,89 tỷ đồng

(HBĐT) - Năm 2017, TP Hòa Bình đã tăng cường các biện pháp quản lý và khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách.

Huyện Lạc Sơn: 2.431 hộ còn dư nợ chương trình NS&VSMT

(HBĐT) - Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được huyện Lạc Sơn triển khai thực hiện từ năm 2005 theo Quyết định số 62, ngày 15/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

11 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 25.227 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo đánh giá của Sở Công Thương, từ đầu năm đến nay, hoạt động công nghiệp, các doanh nghiệp thuộc các ngành chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh tiếp tục đà tăng trưởng.

Có 2.100 hộ dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo

(HBĐT) - Chương trình cho vay hộ nghèo là một trong những chương trình tín dụng quan trọng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu các chương trình tín dụng của NHCSXH huyện Lạc Thuỷ. Trong những năm qua, vốn cho vay ưu đãi hộ nghèo đã đến được 100% thôn, xóm trong huyện, đáp ứng được cơ bản nhu cầu vay vốn của hộ nghèo. Nguồn vốn chủ yếu đầu tư cho hộ nghèo phát triển đàn gia súc, trồng rừng, trồng chè, trồng các loại cây có múi... góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, làm chuyển biến nhận thức, cách làm ăn của hộ nghèo.

Dư nợ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo đạt trên 144 tỷ đồng

(HBĐT) - Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo được thực hiện theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ với mục đích hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh đối với hộ đã thoát nghèo, thoát cận nghèo với thời gian tối đa 3 năm nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục