(HBĐT) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Đà Bắc phấn đấu hoàn thành kế hoạch kiểm soát chi NSNN 9 tháng năm 2017 theo Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ; tháo gỡ các rào cản khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện chi NSNN, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi. Triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, KBNN huyện Đà Bắc đã chủ động ngay từ đầu năm rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị tham mưu trình phòng Tài chính - Kế hoạch ban hành các văn bản hướng dẫn kịp thời tháo gỡ, hướng dẫn cụ thể từng trường hợp, tạo cơ sở để KBNN Đà Bắc thực hiện kiểm soát chi thuận lợi, thông thoáng.

Đối với công tác kiểm soát chi thường xuyên, KBNN tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo KBNN huyện Đà Bắc rà soát, thực hiện kiểm soát chi NSNN trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao theo đúng quy định tại Nghị quyết số 01, ngày 1/1/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2017; Quyết định số 2309, ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán NSNN năm 2017. Thông tư số 326 ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính quy đinh về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2017. Tổng số chi thường xuyên đã chi 409,4 tỷ đồng là số kiểm soát chi của KBNN huyện trong 9 tháng năm 2017. Trong đó, ngân sách địa phương là 394,5 tỷ đồng, đạt 91% dự toán HĐND huyện giao. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN huyện đã phát hiện 108 khoản chi với số tiền 2,289 triệu đồng chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết.

Đối với chi đầu tư, tính đến hết ngày 30/9/2017, vốn đầu tư thanh toán qua KBNN của nguồn vốn sự nghiệp đạt 53,1/67,7 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch năm. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, KBNN đã từ chối thanh toán 51 món với 3,125 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán chưa đúng chế độ quy định. Công tác thu thuế giá trị gia tăng trong đầu tư xây dựng được thực hiện tốt, số thu đến ngày 30/9/2017 là 1,170 tỷ đồng. KBNN huyện Đà Bắc đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian kiểm soát chi, đảm bảo không quá 3 ngày làm việc đối với hồ sơ tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư đủ điều kiện giải ngân; chủ động rà soát, nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2017 của từng dự án, nhất là tình hình giải ngân thời điểm 30/9/2017. 

Công tác báo cáo tình hình kiểm soát chi thường xuyên và kiểm soát chi đầu tư cũng được KBNN huyện Đà Bắc quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, nhất là các kỳ báo cáo số liệu kiểm soát chi thường xuyên và kiểm soát chi đầu tư đến ngày 30/9/2017 làm cơ sở để KBNN báo cáo phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, điều chỉnh kế hoạch chi NSNN 3 tháng cuối năm 2017 theo quy định, tạo điều kiện để các đơn vị cũng như KBNN huyện Đà Bắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 được giao.

 


                             Nguyễn Thị Hằng (Kho bạc huyện Đà Bắc)

 


Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Phê duyệt Đề án xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đề án nhằm củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, HTX cả về số lượng và chất lượng, tạo thêm động lực cho kinh tế hợp tác, HTX phát triển mạnh theo hướng bền vững trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và các năm tiếp theo.

Trên 70.800 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi

(HBĐT) - Thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, các cấp Hội Nông dân đã phát động đến 100% xã, phường, thị trấn và vận động hội viên đăng ký tham gia. Đến cuối tháng 9/2017, toàn tỉnh đã có trên 70.800 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

TP Hòa Bình: Thông báo thu hồi đất đối với 4 dự án

(HBĐT) - Trong tháng 8, TP Hòa Bình tăng cường thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường. Thành phố đã thông báo thu hồi đất đối với 4 dự án, gồm: đường tránh mỏ đá xóm Máy, xã Hòa Bình; công trình khu thể thao xã Hòa Bình; công trình cải tạo đường giao thông xóm Yên Hòa đi xóm Bún, xã Yên Mông; công trình chống quá tải trạm biến áp xã Yên Mông.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 130 doanh nghiệp

(HBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 130 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 1.600 tỉ đồng. Cấp thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho trên 300 doanh nghiệp.

Thông báo bán nhà

Cần bán 1 nhà 2 tầng + 1 tum

Bảng giá đất năm 2010

HBĐT xin trân trọng giới thiệu Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Hòa Bình Ban hành Quy định chi tiết Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.