(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đề án nhằm củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, HTX cả về số lượng và chất lượng, tạo thêm động lực cho kinh tế hợp tác, HTX phát triển mạnh theo hướng bền vững trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và các năm tiếp theo.

Cụ thể, Đề án xác định mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ không còn HTX hoạt động hình thức, trên 60% HTX hoạt động khá trở lên; thu nhập bình quân của các thành viên, người lao động trong các HTX đạt trên 4 triệu đồng/người/tháng; khoảng 60% cán bộ chủ chốt HTX được đào tạo, trong đó, 40% đạt trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đẳng trở lên. Dự kiến trong giai đoạn 2017 – 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực kinh tế hợp tác đạt trên 7%/năm; mỗi năm thành lập mới trên 35 HTX; hàng năm tạo việc làm mới và thường xuyên cho trên 3.000 lao động; xây dựng được 3 chuỗi giá trị sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực trở lên... Với kết quả đó, UBND tỉnh định hướng đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ có trên 470 HTX hoạt động, khu vực kinh tế hợp tác đạt tốc độ tăng trưởng 9% trở lên, tham gia tích cực vào chuỗi giá trị các hàng hóa chủ lực của tỉnh và của vùng, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của kinh tế - xã hội.

Để đạt các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; tổng kinh phí thực hiện trên 73 tỷ đồng; giao Liên minh HTX tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện Đề án.

                                                           T.T


Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Trên 70.800 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi

(HBĐT) - Thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, các cấp Hội Nông dân đã phát động đến 100% xã, phường, thị trấn và vận động hội viên đăng ký tham gia. Đến cuối tháng 9/2017, toàn tỉnh đã có trên 70.800 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

TP Hòa Bình: Thông báo thu hồi đất đối với 4 dự án

(HBĐT) - Trong tháng 8, TP Hòa Bình tăng cường thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường. Thành phố đã thông báo thu hồi đất đối với 4 dự án, gồm: đường tránh mỏ đá xóm Máy, xã Hòa Bình; công trình khu thể thao xã Hòa Bình; công trình cải tạo đường giao thông xóm Yên Hòa đi xóm Bún, xã Yên Mông; công trình chống quá tải trạm biến áp xã Yên Mông.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 130 doanh nghiệp

(HBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 130 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 1.600 tỉ đồng. Cấp thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho trên 300 doanh nghiệp.

Thông báo bán nhà

Cần bán 1 nhà 2 tầng + 1 tum

Bảng giá đất năm 2010

HBĐT xin trân trọng giới thiệu Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Hòa Bình Ban hành Quy định chi tiết Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Mai Châu: Đầu tư trên 102 triệu đồng xây dựng cơ sở hạ tầng

(HBĐT) - Từ nguồn NSNN, ngân sách địa phương và nguồn vốn của một số chương trình, dự án đầu tư tại huyện, 5 năm qua, huyện Mai Châu đã đầu tư trên 102.700 triệu đồng xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã, thị trấn.