(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đề án nhằm củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, HTX cả về số lượng và chất lượng, tạo thêm động lực cho kinh tế hợp tác, HTX phát triển mạnh theo hướng bền vững trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và các năm tiếp theo.

Cụ thể, Đề án xác định mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ không còn HTX hoạt động hình thức, trên 60% HTX hoạt động khá trở lên; thu nhập bình quân của các thành viên, người lao động trong các HTX đạt trên 4 triệu đồng/người/tháng; khoảng 60% cán bộ chủ chốt HTX được đào tạo, trong đó, 40% đạt trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đẳng trở lên. Dự kiến trong giai đoạn 2017 – 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực kinh tế hợp tác đạt trên 7%/năm; mỗi năm thành lập mới trên 35 HTX; hàng năm tạo việc làm mới và thường xuyên cho trên 3.000 lao động; xây dựng được 3 chuỗi giá trị sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực trở lên... Với kết quả đó, UBND tỉnh định hướng đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ có trên 470 HTX hoạt động, khu vực kinh tế hợp tác đạt tốc độ tăng trưởng 9% trở lên, tham gia tích cực vào chuỗi giá trị các hàng hóa chủ lực của tỉnh và của vùng, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của kinh tế - xã hội.

Để đạt các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; tổng kinh phí thực hiện trên 73 tỷ đồng; giao Liên minh HTX tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện Đề án.

                                                           T.T


Các tin khác


Giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt 100% kế hoạch

(HBĐT) - Năm 2017, huyện Lương Sơn triển khai 27 công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh với tổng mức đầu tư 630.952 triệu đồng; lũy kế vốn được bố trí đến năm 2017 là 331.068 triệu đồng. Kế hoạch vốn được giao năm 2017 là 58.569 triệu đồng, đã giải ngân 100%. Nhu cầu vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt 299.884 triệu đồng.

TP Hòa Bình: Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 402,89 tỷ đồng

(HBĐT) - Năm 2017, TP Hòa Bình đã tăng cường các biện pháp quản lý và khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách.

Huyện Lạc Sơn: 2.431 hộ còn dư nợ chương trình NS&VSMT

(HBĐT) - Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được huyện Lạc Sơn triển khai thực hiện từ năm 2005 theo Quyết định số 62, ngày 15/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

11 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 25.227 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo đánh giá của Sở Công Thương, từ đầu năm đến nay, hoạt động công nghiệp, các doanh nghiệp thuộc các ngành chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh tiếp tục đà tăng trưởng.

Có 2.100 hộ dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo

(HBĐT) - Chương trình cho vay hộ nghèo là một trong những chương trình tín dụng quan trọng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu các chương trình tín dụng của NHCSXH huyện Lạc Thuỷ. Trong những năm qua, vốn cho vay ưu đãi hộ nghèo đã đến được 100% thôn, xóm trong huyện, đáp ứng được cơ bản nhu cầu vay vốn của hộ nghèo. Nguồn vốn chủ yếu đầu tư cho hộ nghèo phát triển đàn gia súc, trồng rừng, trồng chè, trồng các loại cây có múi... góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, làm chuyển biến nhận thức, cách làm ăn của hộ nghèo.

Dư nợ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo đạt trên 144 tỷ đồng

(HBĐT) - Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo được thực hiện theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ với mục đích hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh đối với hộ đã thoát nghèo, thoát cận nghèo với thời gian tối đa 3 năm nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục