(HBĐT) - Căn cứ Thông báo thu hồi đất số 73/TB-UBND, ngày 4/5/2020 của UBND TP Hòa Bình về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Trung Minh A, xã Trung Minh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (đợt 1). Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hòa Bình được UBND TP Hòa Bình giao thực hiện nhiệm vụ GPMB dự án: Khu đô thị mới Trung Minh A, phường Trung Minh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

Trong đó phải thực hiện bồi thường, hỗ trợ di chuyển hạng mục hạ tầng kỹ thuật của các tổ chức có tài sản nằm trong phạm vi dự án. Để có cơ sở thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản của quý Công ty. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đề nghị chủ sở hữu tài sản cung cấp hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và các văn bản pháp lý liên quan. Đồng thời phối hợp kiểm kê tài sản để lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 17 - 26/2/2021, nếu chủ sở hữu tài sản không phối hợp cung cấp hồ sơ và không phối hợp kiểm kê tài sản thì Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ thực hiện công tác GPMB trong phạm vi dự án theo quy định. (Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Hòa Bình, tổ 1, phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Liên hệ: Nguyễn Mạnh Tuấn, điện thoại 0989047118).
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hòa Bình đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

TRUNG TÂM PTQĐ THÀNH PHỐ HÒA BÌNH
KT. GIÁM ĐÔC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Hiếu

Các tin khác


Giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt 100% kế hoạch

(HBĐT) - Năm 2017, huyện Lương Sơn triển khai 27 công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh với tổng mức đầu tư 630.952 triệu đồng; lũy kế vốn được bố trí đến năm 2017 là 331.068 triệu đồng. Kế hoạch vốn được giao năm 2017 là 58.569 triệu đồng, đã giải ngân 100%. Nhu cầu vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt 299.884 triệu đồng.

TP Hòa Bình: Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 402,89 tỷ đồng

(HBĐT) - Năm 2017, TP Hòa Bình đã tăng cường các biện pháp quản lý và khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách.

Huyện Lạc Sơn: 2.431 hộ còn dư nợ chương trình NS&VSMT

(HBĐT) - Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được huyện Lạc Sơn triển khai thực hiện từ năm 2005 theo Quyết định số 62, ngày 15/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

11 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 25.227 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo đánh giá của Sở Công Thương, từ đầu năm đến nay, hoạt động công nghiệp, các doanh nghiệp thuộc các ngành chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh tiếp tục đà tăng trưởng.

Có 2.100 hộ dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo

(HBĐT) - Chương trình cho vay hộ nghèo là một trong những chương trình tín dụng quan trọng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu các chương trình tín dụng của NHCSXH huyện Lạc Thuỷ. Trong những năm qua, vốn cho vay ưu đãi hộ nghèo đã đến được 100% thôn, xóm trong huyện, đáp ứng được cơ bản nhu cầu vay vốn của hộ nghèo. Nguồn vốn chủ yếu đầu tư cho hộ nghèo phát triển đàn gia súc, trồng rừng, trồng chè, trồng các loại cây có múi... góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, làm chuyển biến nhận thức, cách làm ăn của hộ nghèo.

Dư nợ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo đạt trên 144 tỷ đồng

(HBĐT) - Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo được thực hiện theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ với mục đích hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh đối với hộ đã thoát nghèo, thoát cận nghèo với thời gian tối đa 3 năm nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục