(HBĐT) - Ngày 15/5, Hội Nông dân huyện Cao Phong đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Dự đại hội có trên 120 đại biểu đại diện cho 7.560 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn.


 Trao tặng giấy khen cho các tập thể Hội và cá nhân nông dân xuất sắc.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Hội để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến hội viên. Đời sống nông dân có nhiều cải thiện, hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển dần sang sản xuất hàng hóa, dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao. Sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều thành tựu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18,17%, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,5 triệu đồng/người/năm. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững luôn được cán bộ, hội viên các cấp Hội hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, số hộ đăng ký và đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp ngày càng tăng. Các cấp Hội phối hợp với các ngành chuyên môn hướng dẫn và thành lập được 6 HTX dịch vụ và 23 tổ hợp tác. Vai trò nòng cốt của Hội trong xây dựng NTM được nâng cao, nông dân tích cực phát huy nội lực, đóng góp ngày công, hiến đấy xây dựng CSHT theo tiêu chí NTM. Tiêu biểu trong đó, thực hiện tiêu chí NTM số 17 về môi trường, có 210 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn và 13 mô hình chi Hội Nông dân tự quản về môi trường được duy trì tốt. Thông qua các hoạt động, tổ chức hội được củng cố và kiện toàn. Đến nay, toàn huyện có 7.560 hội viên hoạt động ở 13 cơ sở hội và 131 chi Hội, 7.500 hội viên được phát thẻ, hộ nông dân có hội viên nông dân là 7.500 hộ. Hàng năm, xếp loại cơ sở Hội đạt 100% vững mạnh và khá, không có cơ sở Hội yếu kém.


BCH Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt tại Đại hội. 

Với tinh thần "Đoàn kết – đổi mới – sáng tạo – hội nhập – phát triển bền vững” các cấp Hội Nông dân huyện tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển KT – XH và xây dựng NTM. Hội đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2018 – 2023: Tuyên truyền, phổ biến và học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội, các chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho trên 98% hội viên, nông dân. Nâng cao chất lượng hội viên, hàng năm kết nạp mới từ 90% hội viên trở lên, 100% hội viên được phát thẻ. Hàng năm có 100% cơ sở Hội, 85% chi Hội có quỹ, phấn đấu bình quân đạt 80.000 đồng/hội viên/năm trở lên. 100% cơ sở Hội tổ chức phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; 100% cơ sở và chi Hội phát động, hưởng ứng phong trào nông dân xây dựng GĐVH, tham gia xây dựng làng, bản văn hóa; trong đó có trên 80% số hộ nông dân đạt danh hiệu GĐVH. Phấn đấu hàng năm hướng dẫn, thành lập được 5 mô hình kinh tế hợp tác hoạt động có hiệu quả trở lên. Tham gia tích cực phong trào nông dân tự quản về bảo vệ tài nguyên môi trường, góp phần xây dựng NTM. 100% cơ sở Hội tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả.

Đại hội đã bầu 22 đồng chí vào BCH khóa mới, 14 đại biểu tham dự Đại hội cấp tỉnh. Nhân dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân.


                                                                      Thu Hằng

 

Các tin khác


Gian nan phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Trong thời gian qua, BHXH huyện Đà Bắc đã chú trọng công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện bằng những giải pháp thiết thực, cụ thể. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế chưa phát triển, người dân chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của loại hình bảo hiểm có nhiều ưu việt này, nên công tác vận động tham gia BHXH tự nguyện còn gặp nhiều khó khăn…

Huyện Lương Sơn: 82% số hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê, tính đến thời điểm tháng 10/2018, toàn huyện Lương Sơn có 15.198/18.464 hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 82%.

Phát triển mới trên 6,4 nghìn thuê bao điện thoại

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, mạng lưới viễn thông toàn tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. Trong 9 tháng, toàn tỉnh phát triển mới trên 6,4 nghìn thuê bao điện thoại, duy trì toàn mạng trên 650 nghìn thuê bao.

Công bố 502 thủ tục hành chính

(HBĐT) - Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các TTHC ở cả 3 cấp được UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đơn giản hoá, rút ngắn thời gian giải quyết, kip thời công bố, công khai TTHC đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức trong tìm hiểu, tra cứu, giám sát việc thực hiện TTHC. Trong quý III, các cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 16 Quyết định công bố 502 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Trong đó: Quy định mới 181 TTHC; sửa đổi, bổ sung 95 TTHC; bãi bỏ, hủy bỏ 226 TTHC.

Cung cấp thông tin về BHXH, BHYT định kỳ tháng 10/2018

(HBĐT) - Ngày 18/10, BHXH tỉnh tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về BHXH,BHYT định kỳ tháng 10/2018. Đến dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và đại diện các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn.

Gặp mặt cán bộ Hội và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh điển hình tiên tiến của Hội LHPN thành phố năm 2018

(HBĐT) - Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và chào mừng 73 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, tối 17/10, Hội LHPN thành phố Hòa Bình tổ chức gặp mặt cán bộ Hội và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh điển hình tiên tiến của Hội LHPN thành phố năm 2018. Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Thành phố Hòa Bình và gần 200 đại biểu nữ tham dự.