(HBĐT) - LTS: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Hòa Bình lần thứ III, năm 2019 là ngày hội lớn biểu dương, khen thưởng và tôn vinh người DTTS tiêu biểu trong toàn tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội lần thứ II, đồng thời xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024. Nhân dịp này, phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với đồng chí Đinh Thị Thảo, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh về kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc và công tác vận động đồng bào DTTS trong tỉnh những năm qua.


Các đồng chí: Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Thảo, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra việc sử dụng xưởng chế biến chè Shan tuyết tại xã Pà Cò (Mai Châu).

P.V: Thưa đồng chí Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hòa Bình lần thứ II, năm 2014, công tác dân tộc của tỉnh ta đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, tạo niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng. Xin đồng chí đánh giá những kết quả nổi bật của công tác này?

Đồng chí Đinh Thị Thảo: Sau Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ II, với quyết tâm thư của Đại hội, chúng ta đã tổ chức triển khai thực hiện, tập trung vào những nội dung, giải pháp trong Đại hội đã nêu. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng với các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và vào cuộc sát sao. Công tác quản lý, điều hành các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh ta đã đạt những kết quả nhất định. 

Sự ưu tiên, huy động các nguồn lực tập trung phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi được quan tâm. Chúng ta tập trung vào 2 Chương trình mục tiêu quốc gia lớn của giai đoạn 2016 - 2020 là xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và giảm nghèo bền vững. Đến thời điểm này, so với mặt bằng chung của các tỉnh miền núi phía Bắc thì tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả rất đáng ghi nhận, nhất là thành tựu từ việc huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án lĩnh vực công tác dân tộc. 

Nổi bật là Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 được triển khai trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trong tỉnh với tổng kinh phí gần 687 tỷ đồng, qua đó có 918 công trình khởi công mới; duy tu, bảo dưỡng  trên 1.100 công trình hạ tầng phục vụ lợi ích chung trong phạm vi xã, thôn. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT - XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS và một số chính sách, chương trình, dự án quan trọng khác.

Chương trình XDNTM đạt được kết quả khả quan. Đến nay, toàn tỉnh đã có 82/191 xã đạt chuẩn NTM, tăng 51 xã so với năm 2015. TP Hòa Bình đã hoàn thành nhiệm vụ XDNTM. Huyện Lương Sơn đang hoàn thiện thủ tục đạt chuẩn NTM trong năm nay (vượt chỉ tiêu 200% về đơn vị cấp huyện theo Nghị quyết đề ra).

Thực hiện chủ trương phát triển KT - XH vùng DTTS và miền núi, đến nay, diện mạo vùng DTTS của tỉnh có chuyển biến tích cực. Các chương trình, dự án đã đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH và giảm nghèo của tỉnh. Hàng năm, tỷ lệ giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS giảm từ 3 - 4%. Đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn trên 14%; dự kiến đến cuối năm 2019 tiếp tục giảm từ 3 - 4% tỷ lệ hộ nghèo.

P.V: Từ sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đã giúp vùng DTTS trong tỉnh đổi thay, từ đó người dân thấy được vai trò chủ thể của mình. Vậy đồng chí có đánh giá như thế nào về đóng góp của đồng bào DTTS đối với phát triển KT - XH của tỉnh?

Đồng chí Đinh Thị Thảo: Xuất phát từ đặc thù của tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, do vậy, công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân nâng cao nhận thức được quan tâm. Đối với cộng đồng các DTTS trên địa bàn tỉnh, ý thức vươn lên được thể hiện trong việc cộng đồng, người dân tham gia trực tiếp phát triển KT - XH, nhất là các chương trình, dự án, chính sách dân tộc.

Đồng bào các DTTS trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, nêu cao ý chí tự lực, tự cường xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.  Đồng bào đã phát huy nội lực để phát triển kinh tế gia đình cũng như góp sức xây dựng quê hương. Minh chứng rõ nét nhất là trong Chương trình XDNTM, người dân đã phát huy vai trò chủ thể. Có rất nhiều gương điển hình trong hiến đất, ủng hộ công sức, tiền của giúp địa phương có công trình, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang hơn, đời sống nhân dân ngày một nâng lên. 

P.V: Thưa đồng chí, nhằm củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, thu hẹp dần địa bàn đặc biệt khó khăn và tiếp tục cải thiện đời sống đồng bào DTTS, xin đồng chí cho biết nhiệm vụ đặt ra đối với công tác dân tộc của tỉnh ta trong thời gian tới?

Đồng chí Đinh Thị Thảo: Công tác dân tộc là vấn đề cơ bản trọng yếu, lâu dài, xuyên suốt sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhằm củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, tiếp tục tạo sự phát triển ở vùng đồng bào DTTS, trong giai đoạn tới, các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của T.Ư, của Tỉnh ủy về công tác dân tộc trong tình hình mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vấn đề này; đồng thời phát huy tính tự giác, chủ động của đồng bào trong xây dựng cuộc sống mới.

Cơ quan làm công tác dân tộc sẽ chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trong đó, coi trọng nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn đồng bào kỹ năng, phương pháp, ứng dụng các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả.

Quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo sinh kế, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn giảm nghèo bền vững. Tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT - XH, nhất là ưu tiên đầu tư cho các xóm, xã đặc biệt khó khăn nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, miền trong tỉnh.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!                                                                Hoàng Nga (Thực hiện)


Các tin khác


Đánh giá thực trạng triển khai chính sách kiểm soát mức sinh

(HBĐT) -   Ngày 18/11, tại Chi Cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (Bộ Y tế) tiến hành đánh giá thực trạng triển khai chính sách kiểm soát mức sinh tại tỉnh Hòa Bình. Tham dự buổi làm có thành viên BCĐ DS - KHHGĐ tỉnh; đại diện Sở Y tế, đại diện Chi Cục DS - KHHGĐ.

Nhức nhối nạn xâm hại trẻ em

(HBĐT) - Không chịu được những việc làm, hành vi trái với luân thường, đạo lý của bố đẻ, anh B.V.L đã làm đơn gửi cơ quan Công an tố cáo ông B.V.U (SN 1960), trú tại xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) có hành vi quan hệ tình dục với chị B.T.L là con gái ruột làm chị này có thai. Không dừng lại ở đó, ông U. còn có hành vi dâm ô, xâm hại tình dục (XHTD) đối với cháu ngoại mới 12 tuổi là con gái của chị L...

Xã Hưng Thi: Giao thông tạo đà phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Hưng Thi là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Lạc Thủy. Trước đây, với địa bàn bị chia cắt bởi mạng lưới sông, suối, đường giao thông không thuận tiện đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế của xã. Hiện nay, từ những dự án cầu dân sinh, hệ thống giao thông được đầu tư nâng cấp đã tạo đà thuận lợi để Hưng Thi chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển KT-XH địa phương.

Huyện Lương Sơn quan tâm thực hiện công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Lương Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg, ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Cơ sở bảo trợ xã hội Thuận Hoà được nhận giải thưởng KOVA lần thứ 17

(HBĐT) - Ngày 16/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, 150 cá nhân, tập thể có những nỗ lực trong học tập, làm việc, nghiên cứu sáng tạo và luôn hết mình vì cộng đồng đã được trao Giải thưởng KOVA lần thứ 17. Tỉnh ta có một cá nhân được trao thưởng.

Nghề lái xe taxi - dở khóc, dở cười

(HBĐT) - Lái xe taxi không còn là nghề "hót” như trước. Giờ làm ăn ngày càng khó khăn, vất vả ngược xuôi với biết bao câu chuyện nghề dở khóc, dở cười.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục