Bạn Lê Thị Mai (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết trong những trường hợp nào cơ quan Nhà nước từ chối yêu cầu cung cấp thông tin?

Trả lời:

Điều 28, Luật Tiếp cận thông tin quy định cơ quan Nhà nước từ chối cung cấp thông tin trong các trường hợp sau:

- Thông tin công dân không được tiếp cận, không đáp ứng điều kiện thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo quy định của Luật;

- Thông tin được công khai theo quy định của Luật;

- Thông tin được yêu cầu không thuộc trách nhiệm cung cấp;

- Thông tin đã được cung cấp hai lần cho chính người yêu cầu, trừ trường hợp người yêu cầu có lý do chính đáng;

- Thông tin được yêu cầu vượt quá khả năng đáp ứng hoặclàm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan;

- Người yêu cầu cung cấp thông tin không thanh toán chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin qua dịch vụ bưu chính, fax.

Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, cơ quan Nhà nước phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

                                                                                    V.H (TH)  


Các tin khác


Quy định xử phạt tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Toán (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người thực hiện việc đăng ký hộ tịch trái pháp luật thì bị xử phạt như thế nào?

Quy định sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp trong rừng phòng hộ

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Thanh (Mai Châu) hỏi:  Đề nghị cho biết việc sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp trong rừng phòng hộ đối với đất chưa có rừng được quy định như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục