(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hiệu (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định tổ chức, cá nhân chăn nuôi có quyền và nghĩa vụ gì?

Trả lời:
Điều 57, Luật Chăn nuôi quy định tổ chức, cá nhân chăn nuôi có quyền sau:
- Tổ chức, cá nhân đã thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định được hỗ trợ thiệt hại, khôi phục sản xuất khi bị thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật;
- Được hưởng chính sách của Nhà nước có liên quan đến hoạt động chăn nuôi;
- Được tập huấn, đào tạo về chăn nuôi;
- Quảng bá sản phẩm theo quy định của pháp luật;
- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến chăn nuôi theo quy định của pháp luật.
Tổ chức, cá nhân chăn nuôi có nghĩa vụ sau:
- Thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định;
- Thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh môi trường trong chăn nuôi;
- Xử lý chất thải chăn nuôi theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
- Bảo đảm đối xử nhân đạo với vật nuôi theo quy định của pháp luật.

V.H (TH)

Các tin khác


Những hành vi học sinh không được làm

(HBĐT) - Bà Vũ Thị Hoa (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những hành vi nào học sinh không được làm?

Giải đáp pháp luật: Những hành vi không được làm khi khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Tiến (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào không được làm khi khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (CSDLHTĐT)?

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Loan (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi vi phạm quy định về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) bị xử phạt như thế nào?

Chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục mầm non

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục mầm non (GDMN) được quy định như thế nào?

Xử phạt hành vi vi phạm về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng

(HBDDT) - Ông Nguyễn Văn Đạt (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi vi phạm về bảo vệ thông tin (TT) của người tiêu dùng (NTD) bị xử phạt như thế nào?

Xử phạt vi phạm quy định về cung cấp thông tin đất đai

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hồng (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về cung cấp thông tin đất đai (TTĐĐ) liên quan đến thanh tra, kiểm tra (TT, KT), thu thập chứng cứ (TTCC) để giải quyết tranh chấp đất đai (TCĐĐ) bị xử phạt như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục