(HBĐT) - UBND huyện Lạc Thủy đã tập trung chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chất lượng, cán bộ, công chức (CB, CC), hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện công khai, minh bạch quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Hoạt động của cơ quan Nhà nước, bộ phận một cửa các cấp đang vận hành hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.


Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Lạc Thủy phục vụ người dân đến giao dịch.


Anh Trần Minh Cường, khu 1, thị trấn Chi Nê thường xuyên đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa UBND huyện để thực hiện các TTHC cho biết: Bộ phận một cửa được đầu tư khang trang, hiện đại, thái độ phục vụ của công chức nhiệt tình, cởi mở, trách nhiệm, tiếp nhận và trả hồ sơ đúng hẹn, tạo được ấn tượng tốt đối với người đến thực hiện TTHC.

UBND huyện đã quan tâm dành nguồn lực đầu tư, chỉ đạo quyết liệt các nội dung CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC, hiện đại hóa nền hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN). UBND huyện đã triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho 100% cơ quan chuyên môn thuộc huyện. 100% Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, các xã, thị trấn được đầu tư hiện đại, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công chức giải quyết TTHC. Từ đầu năm 2019, UBND huyện triển khai hệ thống một cửa điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN có nhu cầu cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4...

Việc triển khai phần mềm một cửa điện tử cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã công khai, minh bạch hóa TTHC, giám sát đội ngũ CB, CC giải quyết hồ sơ, hạn chế phiền hà, tiêu cực xảy ra, góp phần CCHC đạt hiệu quả cao. Công dân chủ động tra cứu thông tin, tra cứu kết quả thụ lý hồ sơ, nhận thông tin giải quyết hồ sơ, giám sát việc giải quyết TTHC của cơ quan hành chính Nhà nước, nâng cao sự hài lòng của người dân. Huyện khai thác hiệu quả hệ thống phần mềm quản lý văn bản trong điều hành quản lý văn bản đến, văn bản đi và xử lý hồ sơ công việc. 100% văn bản đến qua phân loại được chuyển qua hệ thống, tới tài khoản của đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện xem xét, giao cho các phòng chức năng xử lý. Huyện trở thành một trong số ít các địa phương trong tỉnh xây dựng được hệ thống dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, được người dân, DN đánh giá ở mức độ hài lòng cao. Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đạt 94,6%; hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98,73%.

Quan điểm xuyên suốt của huyện Lạc Thủy là xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tổ chức bộ máy cơ quan khối Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đồng bộ, tinh gọn, chất lượng công vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Huyện đã đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng công vụ, hướng tới phục vụ DN và người dân. Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hồ sơ, giấy tờ, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho tổ chức, công dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ. Đặc biệt, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành, quản lý, thực thi công vụ. Tăng cường tính công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nâng cấp dịch vụ công hành chính lên mức độ 3, mức độ 4; triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng dạng SIM PKI cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân.


L.C


Các tin khác


Tuổi trẻ tham gia bảo vệ hành lang lưới điện

(HBĐT) - Với sự vào cuộc của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) các địa phương trong tỉnh, đã góp phần nâng cao ý thức của người dân, đem lại những hiệu quả thiết thực trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Kỳ lạ những đám mây dạ quang trên bầu trời đêm

Mây dạ quang là một hiện tượng khá hiếm gặp, được nhìn thấy trong các khoảng thời gian tranh tối tranh sáng kéo dài. Gần đây nhất, ngày 22-6, nhà thiên văn học kiêm nhiếp ảnh gia Ollie Taylor đã chụp được hình ảnh mây dạ quang trên Nhà thờ Knowlton ở Dorset, Vương quốc Anh.

Chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

(HBĐT) - Ngày 6/7, UBND tỉnh ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Nội dung như sau:

Lợi ích từ Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

(HBĐT) - Trong những năm qua, các hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường (BVMT) được Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (KC&TVPTCN) - Sở Công Thương nỗ lực thực hiện. Các đề án, dự án không chỉ triển khai, hỗ trợ kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh, mà thông qua các dự án, đặc biệt là qua các hoạt động tuyên truyền tích cực, đa dạng, nhận thức của người dân được nâng cao, có ý thức hơn về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, BVMT.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt giải ba trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018 – 2019)

(HBĐT) - Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa phối hợp tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019).

Lợi ích từ Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

(HBĐT) - Trong những năm qua, các hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường (BVMT) được Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (KC&TVPTCN) - Sở Công Thương nỗ lực thực hiện. Các đề án, dự án không chỉ triển khai, hỗ trợ kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh, mà thông qua các dự án, đặc biệt là qua các hoạt động tuyên truyền tích cực, đa dạng, nhận thức của người dân được nâng cao, có ý thức hơn về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, BVMT.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục