Xã Pà Cò đang triển khai lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, theo kế hoạch hoàn thành trước tháng 12 năm nay. Ảnh: Trung tâm hành chính xã Pà Cò được xây dựng khang trang, tạo thuận lợi cho hoạt động của chính quyền cơ sở.

Xã Pà Cò đang triển khai lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, theo kế hoạch hoàn thành trước tháng 12 năm nay. Ảnh: Trung tâm hành chính xã Pà Cò được xây dựng khang trang, tạo thuận lợi cho hoạt động của chính quyền cơ sở.

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, huyện Mai Châu đã tập trung công tác chỉ đạo, đề ra các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện.

 

Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (BCĐ 800), kiện toàn Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã và ban phát triển thôn, bản. Các cơ quan là thành viên BCĐ 800 xây dựng công tác của đơn vị gắn với công tác xây dựng nông thôn mới, hoạt động thông tin, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, sâu rộng trong nhân dân để mọi người cùng nắm bắt chủ trương, chính sách về chương trình xây dựng nông thôn mới. Xã Tòng Đậu được chọn làm điểm triển khai chương trình của tỉnh, 4 xã điểm của huyện là Chiềng Châu, Xăm Khòe, Mai Hạ, Mai Hịch. Đây là những xã có đủ điều kiện, khả năng về cơ sở vật chất, bộ máy quản lý, điều hành để phấn đấu đến năm 2015 cơ bản hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

 

Bước đầu đánh giá thực trạng nông thôn theo Bộ tiêu chí quốc gia, huyện không có xã nào đạt từ 14-18 tiêu chí, có 10 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 12 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Sau thời gian khảo sát đánh giá thực trạng nông thôn, các đơn vị tư vấn đã tiến hành lập đồ án quy hoạch có sự thẩm định của các cơ quan chuyên môn của huyện. UBND huyện đã phê duyệt xong đồ án của 10 xã, 7 xã đang trình các cơ quan chức năng xem xét, còn lại 5 xã (Pà Cò, Hang Kia, Tân dân, Tân Mai, Phúc Sạn) đã được phân bổ nguồn vốn đang tiến hành triển khai lập quy hoạch. Phòng NN&PTNT huyện phối hợp với các cơ quan thường trực BCĐ 800 huyện đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành lập đồ án quy hoạch cho 12 xã trước tháng 12 năm nay. Xác định đây là chương trình phát triển KT-XH tổng hợp, bền vững với mục đích nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân cần có sự quan tâm chỉ đạo và tham gia của cả hệ thống chính trị, MTTQ các cấp, các tổ chức đoàn thể, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tổ chức xã hội để hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình, tự giác tham gia, đóng góp  vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Các xã, thị trấn tích cực triển khai tu sửa nâng cấp cơ sở hạ tầng, thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn, huy động sự đóng góp của cộng đồng để tu sửa nhà ở, đường làng, các công trình phúc lợi… Cùng với đó, việc huy động lồng ghép các nguồn lực trên địa bàn phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới được huyện chú trọng. Trong năm 2011, nguồn vốn lồng ghép thực hiện trên 44,6 tỉ đồng, bao gồm chương trình cứng hóa giao thông nông thôn do Nhà nước hỗ trợ và nhân dân đóng góp, dự án giảm nghèo, chương trình 134, chương trình kiên cố hóa kênh mương, dự án JBIC, dự án PSARD, riêng nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới trên 3,1 tỉ đồng. Năm 2012, các nguồn vốn lồng ghép đầu tư cho chương trình với tổng giá trị trên 52,8 tỉ đồng. Trong đó, vốn dự án giảm nghèo trên 14,2 tỉ đồng, Dự án PSARD trên 1,7 tỉ đồng, chương trình kiên cố hóa trường lớp học trên 14,7 tỉ đồng, Chương trình kiên cố hóa kênh mương 2,5 tỉ đồng, Chương trình 135 giai đoạn 2 kéo dài trên 11,8 tỉ đồng, Dự án ổn định dân cư vùng hồ sông Đà trên 4,3 tỉ đồng, vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới trên 3,4 tỉ đồng. Các chương trình, dự án tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, các công trình phục vụ sinh hoạt, sản xuất ở nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất, kiến thức KH-KT cho bà con nông dân… Từ đó mang lại diện mạo nông thôn mới, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

 

Để hoàn thành kế hoạch năm 2012 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Mai Châu đề ra các nhiệm vụ cụ thể, đó là tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo cấp huyện, kiện toàn, củng cố ban chỉ đạo, ban quản lý, ban phát triển thôn tại các xã trong huyện, tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ BCĐ 800 huyện đã phân công, thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện, ý kiến của cơ sở để có hướng dẫn, giải quyết, nhất là sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho chương trình.

 

                                                                                 Hà Thu

 

Các tin khác


Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt giải ba trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018 – 2019)

(HBĐT) - Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa phối hợp tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019).

Lợi ích từ Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

(HBĐT) - Trong những năm qua, các hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường (BVMT) được Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (KC&TVPTCN) - Sở Công Thương nỗ lực thực hiện. Các đề án, dự án không chỉ triển khai, hỗ trợ kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh, mà thông qua các dự án, đặc biệt là qua các hoạt động tuyên truyền tích cực, đa dạng, nhận thức của người dân được nâng cao, có ý thức hơn về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, BVMT.

 Xã Hợp Tiến giữ cho rừng mãi xanh

(HBĐT) - Theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, xã Hợp Tiến (Kim Bôi) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hợp Đồng và Thượng Tiến. Xã nằm trong vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Thượng Tiến. Vì vậy, công tác bảo vệ, phát triển rừng (BV, PTR) được cấp ủy, chính quyền xác định là nhiệm vụ then chốt, cần thực hiện nghiêm túc. Từ khi sáp nhập đến nay, địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp để giữ rừng.

Lực lượng vũ trang tỉnh: Nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai

(HBĐT) - LLVT tỉnh đã khẳng định là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong ứng cứu khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, là chỗ dựa tin cậy cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Qua đó, tô thắm thêm truyền thống, bản chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng 

(HBĐT) - Hòa Bình là địa phương có diện tích rừng lớn, phân bố ở hầu hết các huyện, thành phố, nên ngay từ đầu mùa nắng nóng, tỉnh đã chủ động xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, chủ rừng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCCR.

Nhiều bất cập trong hoạt động làng nghề chế tác đá cảnh thôn Sỏi

(HBĐT) -  Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, làng nghề chế tác đã cảnh thôn Sỏi, xã Phú Thành (Lạc Thủy) cũng nảy sinh không ít tồn tại, bất cập, nhất là tình trạng ô nhiễm do bụi, tiếng ồn, việc sử dụng hóa chất là vấn đề khiến dân cư trên địa bàn trăn trở, bức xúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục