(HBĐT) - Xác định việc kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Đảng có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, BTV Thành ủy Hòa Bình đã chủ động xây dựng, triển khai, lãnh đạo thực hiện hiệu quả chương trình KTGS hàng năm, toàn khóa, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.Cán bộ, chuyên viên cơ quan UBKT Thành ủy Hòa Bình thường xuyên trao đổi, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác. 

Đồng chí Triệu Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình cho biết: Những năm qua, UBKT các cấp trên địa bàn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức triển khai nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định và hướng dẫn của T.Ư, của cấp ủy, UBKT cấp trên về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn Đảng bộ. Cấp ủy, UBKT các cấp tích cực xây dựng, triển khai, thực hiện và hoàn thành 100% nội dung chương trình công tác KTGS hàng năm và toàn khóa; chất lượng các cuộc KTGS được nâng lên. UBKT Thành ủy chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật theo quy chế phối hợp; đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan tổ chức Đảng, đảng viên được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định; việc xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm được tiến hành nghiêm túc, khách quan, đúng người, đúng nội dung vi phạm, có tác dụng phòng ngừa sai phạm, giáo dục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

6 tháng đầu năm nay, Thành ủy đã tiến hành 5 cuộc KTGS đối với 11 tổ chức Đảng, 20 đảng viên thuộc diện BTV Thành ủy quản lý. UBKT cấp cơ sở đã KTGS chuyên đề đối với 63 chi bộ và 40 đảng viên. Thực hiện nhiệm vụ KTGS của UBKT các cấp theo Điều 32, Điều lệ Đảng, UBKT Thành ủy đã ban hành quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng; KTGS 9 tổ chức Đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ giám sát đảng viên và tổ chức cấp dưới… Qua đó, UBKT Thành ủy đã xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với 2 đảng viên bằng hình thức khai trừ; cấp ủy cơ sở xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với 3 đảng viên bằng hình thức khiển trách do vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

"Qua KTGS đã góp phần cảnh báo, nhắc nhở, ngăn chặn và phòng ngừa những vi phạm trong hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên; định hướng các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đồng thời củng cố, tăng cường lòng tin của Nhân dân đối với cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp” - Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Triệu Thị Minh Nguyệt nhận xét.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Thành ủy, UBKT các cấp trên địa bàn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nội dung, chương trình KTGS năm 2021 và toàn khóa đã đề ra; tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện BTV Thành ủy quản lý; tập trung nắm tình hình, giải quyết đơn thư, tố cáo, khiếu nại; tăng cường hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở… Qua đó nâng cao chất lượng các cuộc KTGS, giữ vững ổn định tình hình để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.


Hải Yến


Các tin khác


Trao đổi nghiệp vụ nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Hỏi: Qua kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy A kết luận đồng chí Bùi Văn T., Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã B có khuyết điểm vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trước đây (nhiệm kỳ 2015 - 2020 là Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện A). Vậy, việc kiểm điểm đồng chí Bùi Văn T. nên thực hiện ở tổ chức Đảng (TCĐ) nào?

Huyện Đà Bắc: Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đà Bắc đã tham mưu cho cấp ủy triển khai toàn diện các kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) có chất lượng, đáp ứng yêu cầu. Qua đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thông tin kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 11/11/2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 11. Tại kỳ họp, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Quy định số 37-QĐ/TW góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng

(HBĐT) - LTS: Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (QĐ 37). Quy định này kế thừa, bổ sung, phát triển các quy định trước đây, do đó được kỳ vọng góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Đinh Văn Hùng, TUV, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy xung quanh nội dung này. Sau đây là nội dung:

Công tác giám sát thường xuyên ngăn chặn kịp thời sai phạm

(HBĐT) - Trong những năm qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó thực hiện đúng phương châm "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”,"giám sát phải mở rộng”, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác giám sát thường xuyên là một biện pháp quan trọng, là hoạt động ban đầu giúp UBKT các cấp lựa chọn đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành công tác KTGS đối với các tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả.           

Xã Ngọc Lương: Đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Năm 2020, Đảng bộ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) là đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra giám sát (KTGS) của Đảng. Phát huy thành tích đó, công tác KTGS năm 2021 được Đảng bộ xã tập trung triển khai hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục