(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 16/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) về phổ biến, tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Báo Hòa Bình và UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp xây dựng quy chế, kế hoạch tuyên truyền nhiệm vụ KTGS và kỷ luật Đảng năm 2021.

Từ đó, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, phóng viên tuyên truyền đậm nét về công tác KTGS của Đảng, đặc biệt chú trọng tuyên truyền nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, quyết định, quy chế, hướng dẫn của BCH T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT T.Ư, Tỉnh ủy, BTVTU, UBKT Tỉnh ủy liên quan đến công tác KTGS, kỷ luật Đảng. Tập trung tuyên truyền những kết quả cụ thể về công tác KTGS, kỷ luật Đảng của cấp ủy và UBKT các cấp hàng tháng; chú trọng phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền, ngành kiểm tra Đảng phát động và trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTGS. 

Đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm TT UBKT Tỉnh ủy cho biết: Báo Hoà Bình tập trung tuyên truyền toàn diện nhiệm vụ KTGS theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kết luận số 156-KL/TW, ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư (khóa X) "Về tăng cường công tác KTGS của Đảng”; giải pháp thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư về xây dựng Đảng, công tác KTGS phục vụ nhiệm vụ của cấp mình. Báo Hòa Bình đã triển khai tuyên truyền các quy định, hướng dẫn quan trọng của T.Ư, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng như: Tuyên truyền những nội dung cốt lõi của Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của BCH T.Ư khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng; một số nội dung sửa đổi, bổ sung mới trong Quy định số 24-QĐ/TW; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của BCH T.Ư khóa XIII về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng; một số nội dung sửa đổi, bổ sung mới trong Quy định số 22-QĐ/TW; tuyên truyền hướng dẫn của UBKT T.Ư về những điều đảng viên không được làm… 

Năm 2021, Báo Hòa Bình đã đăng tải khoảng 600 lượt, tin, bài, ảnh, phóng sự về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng; chủ động phối hợp cấp ủy, UBKT các cấp duy trì chuyên mục tuyên truyền công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng trên cả 2 ấn phẩm báo in và Báo Hòa Bình điện tử. Tiếp tục duy trì chuyên mục hỏi đáp, có nhiều loạt tin, bài, tuyến bài, phóng sự nổi bật về công tác KTGS của các cấp ủy Đảng. Thông tin, công khai các kết luận, thông báo kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên… Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy duy trì chuyên mục "Sổ tay người giám sát” với nhiều tuyến bài nhận diện, cảnh báo những vấn đề thời sự về trách nhiệm nêu gương, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Các đồng chí lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy có tin, bài, tác phẩm về công tác KTGS trên Báo Hòa Bình, tuyên truyền, phổ biến những quy định mới về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng; tổng kết, đánh giá, phương phướng thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Các cấp ủy, UBKT các cấp như: Đảng bộ, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các huyện: Yên Thủy, Mai Châu, Đà Bắc, TP Hòa Bình, quân sự, công an đã phối hợp khá tốt với Báo Hòa Bình tuyên truyền hoạt động KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, đặc biệt là thông tin kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên… Nhiều tin, bài có chất lượng tốt, phản ánh chân thực ưu, khuyết điểm, những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm rút ra từ hoạt động thực tiễn của công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh... thu hút được sự quan tâm của dư luận xã hội. Thông qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KTGS của Đảng trong tình hình mới. Công tác KTGS của cấp ủy và UBKT các cấp ngày càng được thực hiện toàn diện, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả nâng lên rõ rệt, giúp các tổ chức Đảng, đảng viên giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

 L.C


Các tin khác


Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã lãnh đạo triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên (ĐV); chủ động tham mưu cấp ủy tỉnh triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), lãnh đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Hỏi - đáp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Việc xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ đang công tác trong tổ chức Nhà nước, đã bị xử lý kỷ luật về mặt hành chính. Hiện nay có 2 ý kiến giải quyết: (1) Phải tiến hành thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét, kết luận và quyết định xử lý kỷ luật đảng. (2) Chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật Ban cán sự đảng Lào Cai, Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Cảnh cáo đảng viên Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 và đề nghị kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND xã Xuất Hóa

(HBĐT) - Ngày 11/4, UBKT Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp thứ 18, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét, kết luận các nội dung sau:

Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Lạc Thuỷ giao ban công tác quý I

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thuỷ vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật của Đảng quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2023.

Tiếp tục làm tốt việc công khai kết luận cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra các cấp

(HBĐT) - Thời gian qua, những thông tin sau kỳ họp của UBKT đã được UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử chính thống đăng tải kịp thời. Qua đó thể hiện rõ việc các tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, giữ vững tính nghiêm minh, kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục