(HBĐT) - "Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU), Thường trực Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật Đảng đạt và vượt chỉ tiêu theo chương trình năm 2021 đề ra. Các cuộc kiểm tra được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (ĐV), xử lý nghiêm minh, đúng quy định. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh" - đồng chí Nguyễn Văn Quỳnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Yên Thủy cho biết.

 


Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Thủy tham mưu cho cấp ủy triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng ủy Quân sự huyện. 

Đảng bộ huyện có 33 tổ chức cơ sở Đảng (18 đảng bộ cơ sở; 15 chi bộ cơ sở) và 222 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở với khoảng 5.400 ĐV. Năm 2021, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 50 TCĐ, 45 ĐV; giám sát 38 TCĐ, 35 ĐV, trong đó, BTVHU kiểm tra chuyên đề đối với 15 TCĐ, đạt 300% so với chương trình năm 2021 đề ra; kiểm tra đối với 13 ĐV thuộc diện BTVHU quản lý, đạt 118%. Giám sát chuyên đề đối với 4 TCĐ trực thuộc, đạt 100%; giám sát đối với 8 ĐV thuộc diện BTVHU quản lý, đạt 100%. Nội dung KTGS tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của T.Ư, Tỉnh ủy, Huyện ủy và UBKT cấp trên; đối với ĐV, BTVHU triển khai đồng bộ KTGS nội dung việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, các TCĐ cơ bản chấp hành, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định việc triển khai, tổ chức thực hiện các chuyên đề. Trong 15 TCĐ được kiểm tra, 4 TCĐ được giám sát hầu hết đều có hạn chế, khuyết điểm có khả năng khắc phục, sửa chữa, chưa đến mức phải kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để làm rõ, có 1 TCĐ có khuyết điểm phải kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; các ĐV được KTGS, gồm 12 lượt ĐV được kiểm tra, 8 lượt ĐV được giám sát chấp hành và tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, có 1 ĐV có khuyết điểm phải kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để làm rõ. Đảng ủy cơ sở kiểm tra đối với 35 TCĐ, 32 ĐV; giám sát đối với 34 TCĐ, 27 ĐV. Thông qua công tác KTGS, chi bộ và Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở đã thi hành kỷ luật Đảng đối với 18 ĐV (cảnh cáo 11 đảng viên vi phạm về tệ nạn xã hội (đánh bạc), khiển trách 7 đảng viên vi phạm pháp lệnh dân số, sinh con thứ 3).

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Điều 32 - Điều lệ Đảng, UBKT các cấp kiểm tra đối với 26 TCĐ, 35 ĐV; UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với 34 TCĐ; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 21 TCĐ; UBKT các cấp giám sát đối với 36 TCĐ, 40 ĐV. Thông qua đó, UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 7 đảng viên (khiển trách 1 ĐV, cảnh cáo 2 ĐV, khai trừ 4 ĐV). 

Đồng chí Nguyễn Văn Quỳnh, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết thêm: UBKT Huyện ủy tiếp tục tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai tổ chức thực hiện chương trình công tác KTGS năm 2022 theo chương trình công tác toàn khóa và theo chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy và UBKT cấp trên, triển khai toàn diện nhiệm vụ KTGS của Đảng theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"; công tác KTGS phải "chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, chú trọng KTGS việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý. Chú trọng hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, tăng cường nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với TCĐ, ĐV; kết luận chính xác, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng người, đúng hành vi vi phạm, tạo chuyển biến thực chất, có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
 

Lê ChungCác tin khác


Huyện Tân Lạc triển khai công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm

(HBĐT) - Ngày 13/7, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Tân Lạc tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đảng bộ xã Mông Hóa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Đảng bộ xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) có 19 chi bộ với 627 đảng viên, gồm 13 chi bộ khu dân cư, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ trạm y tế. Từ việc quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã góp phần quan trọng nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên Bùi Văn C. có vi phạm pháp luật bị truy nã, tổ chức Đảng (TCĐ) B đã làm báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, tổ chức họp để thông qua báo cáo và ban hành quyết định thi hành kỷ luật Đảng mà không thực hiện việc bỏ phiếu. Vậy, việc thi hành kỷ luật Đảng của TCĐ B có đúng không?

Làm tốt cung cấp thông tin sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra các cấp

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phối hợp thực hiện đăng tải thông tin sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; các quyết định kỷ luật đối với tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) theo Công văn số 358-CT/TU, ngày 17/4/2018 của BTV Tỉnh ủy. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ (CB), ĐV; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng TCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - "Thời gian qua, việc phối hợp tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, các Đảng bộ và các cơ quan báo chí ngày càng chặt chẽ. Chất lượng, hiệu quả tuyên truyền được nâng lên rõ rệt đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KTGS của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh" - đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khẳng định.

Huyện Lương Sơn: Kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn Đảng bộ huyện Lương Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách… Qua đó kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh việc tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) vi phạm, giúp TCĐ, ĐV nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa khắc phục, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục