(HBĐT) - "Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU), Thường trực Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật Đảng đạt và vượt chỉ tiêu theo chương trình năm 2021 đề ra. Các cuộc kiểm tra được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (ĐV), xử lý nghiêm minh, đúng quy định. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh" - đồng chí Nguyễn Văn Quỳnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Yên Thủy cho biết.

 


Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Thủy tham mưu cho cấp ủy triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng ủy Quân sự huyện. 

Đảng bộ huyện có 33 tổ chức cơ sở Đảng (18 đảng bộ cơ sở; 15 chi bộ cơ sở) và 222 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở với khoảng 5.400 ĐV. Năm 2021, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 50 TCĐ, 45 ĐV; giám sát 38 TCĐ, 35 ĐV, trong đó, BTVHU kiểm tra chuyên đề đối với 15 TCĐ, đạt 300% so với chương trình năm 2021 đề ra; kiểm tra đối với 13 ĐV thuộc diện BTVHU quản lý, đạt 118%. Giám sát chuyên đề đối với 4 TCĐ trực thuộc, đạt 100%; giám sát đối với 8 ĐV thuộc diện BTVHU quản lý, đạt 100%. Nội dung KTGS tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của T.Ư, Tỉnh ủy, Huyện ủy và UBKT cấp trên; đối với ĐV, BTVHU triển khai đồng bộ KTGS nội dung việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, các TCĐ cơ bản chấp hành, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định việc triển khai, tổ chức thực hiện các chuyên đề. Trong 15 TCĐ được kiểm tra, 4 TCĐ được giám sát hầu hết đều có hạn chế, khuyết điểm có khả năng khắc phục, sửa chữa, chưa đến mức phải kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để làm rõ, có 1 TCĐ có khuyết điểm phải kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; các ĐV được KTGS, gồm 12 lượt ĐV được kiểm tra, 8 lượt ĐV được giám sát chấp hành và tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, có 1 ĐV có khuyết điểm phải kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để làm rõ. Đảng ủy cơ sở kiểm tra đối với 35 TCĐ, 32 ĐV; giám sát đối với 34 TCĐ, 27 ĐV. Thông qua công tác KTGS, chi bộ và Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở đã thi hành kỷ luật Đảng đối với 18 ĐV (cảnh cáo 11 đảng viên vi phạm về tệ nạn xã hội (đánh bạc), khiển trách 7 đảng viên vi phạm pháp lệnh dân số, sinh con thứ 3).

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Điều 32 - Điều lệ Đảng, UBKT các cấp kiểm tra đối với 26 TCĐ, 35 ĐV; UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với 34 TCĐ; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 21 TCĐ; UBKT các cấp giám sát đối với 36 TCĐ, 40 ĐV. Thông qua đó, UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 7 đảng viên (khiển trách 1 ĐV, cảnh cáo 2 ĐV, khai trừ 4 ĐV). 

Đồng chí Nguyễn Văn Quỳnh, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết thêm: UBKT Huyện ủy tiếp tục tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai tổ chức thực hiện chương trình công tác KTGS năm 2022 theo chương trình công tác toàn khóa và theo chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy và UBKT cấp trên, triển khai toàn diện nhiệm vụ KTGS của Đảng theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"; công tác KTGS phải "chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, chú trọng KTGS việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý. Chú trọng hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, tăng cường nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với TCĐ, ĐV; kết luận chính xác, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng người, đúng hành vi vi phạm, tạo chuyển biến thực chất, có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
 

Lê ChungCác tin khác


Đảng bộ huyện Kim Bôi: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Kim Bôi chú trọng nâng cao chất lượng công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Từ đó, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục hạn chế, tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước tỉnh: Chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát 

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh luôn chú trọng công tác tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thông tin sau kỳ họp thứ 07, khoá XVII Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(HBĐT) - Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số số 441-CV/UBKTTU, ngày 20/12/2021 về việc thông tin kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy.

Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH: Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) đã tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) nhằm giúp các chi, đảng bộ bộ phận nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Hướng dẫn thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 hướng dẫn việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Báo Hoà Bình đăng tải nội dung hướng dẫn. 

Xã Hợp Phong: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ xã Hợp Phong (Cao Phong) chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - đồng chí Bùi Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Phong cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục