(HBĐT) - "Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát (KTGS) được nâng lên, đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, xử lý kịp thời các vi phạm. Nhờ đó có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm trong tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Đảng ủy thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) họp bàn, nắm tình hình tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên để kịp thời thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Nội dung KTGS đã tập trung vào việc chấp hành, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Qua KTGS, cấp uỷ các cấp kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những vấn đề còn chưa làm được, những khuyết điểm, thiếu sót, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để cấp uỷ cơ sở, đảng viên thực hiện hiệu quả hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết hàng năm đề ra”. Đó là khẳng định của đồng chí Bùi Văn Kía, Phó Bí thư TT Huyện ủy Lạc Sơn về những điểm mới trong công tác KTGS trên địa bàn huyện.

Ngày 15/5/2017, Huyện ủy Lạc Sơn có Quyết định số 4111-QĐ/HU ban hành đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, kỷ luật Đảng của Đảng bộ huyện Lạc Sơn". Quyết định này có ý nghĩa rất quan trọng, tạo những chuyển biến tích cực trong công tác KTGS trên địa bàn. Trên cơ sở đề án, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong huyện đã tổ chức tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể hàng năm và bổ sung vào nội dung kế hoạch thực hiện toàn khóa. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác KTGS luôn được quan tâm. Hàng tháng, Ban Thường vụ Huyện uỷ nghe báo cáo và kịp thời chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Hoạt động sơ, tổng kết công tác KTGS trong những năm qua được cấp ủy các cấp quan tâm. Hàng năm tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, tổng kết cuối năm, qua đó kịp thời đánh giá, nhận định tình hình thực hiện nhiệm vụ KTGS, rút ra bài học kinh nghiệm và kịp thời có những giải pháp khắc phục, đưa ra phương hướng cho thời gian tới, đồng thời cũng là dịp để các đơn vị trao đổi những khó khăn, vướng mắc.

Công tác kiện toàn cán bộ làm công tác KTGS được thực hiện theo quy định của Đảng, tính đến nay, Đảng bộ huyện có 141 đồng chí là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và ủy viên UBKT cơ sở. 

Thực hiện việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác KTGS và luân chuyển lãnh đạo UBKT sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra. Từ năm 2017 đến nay, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã điều động, luân chuyển 3 đồng chí là cán bộ lãnh UBKT Huyện uỷ đến công tác tại cơ quan, đơn vị, ngành khác và điều động, luân chuyển 2 cán bộ lãnh đạo các ngành khác về làm làm công tác KTGS và giữ chức vụ lãnh đạo UBKT Huyện uỷ. Từ năm 2017 - 2021, huyện đã tổ chức 5 lớp tập huấn cho 350 lượt đồng chí là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, ủy viên UBKT cấp cơ sở. Sau mỗi lớp tập huấn, nhận thức của cán bộ làm công tác KTGS được nâng lên, hoàn thiện dần các kỹ năng, nghiệp vụ, bản lĩnh trong công tác KTGS. Đối với UBKT cấp huyện, hàng năm đều cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do TƯ, tỉnh tổ chức. 

Ngoài ra, thực hiện việc đổi mới nội dung tuyên truyền, phổ biến công tác KTGS trong Đảng, từ năm 2017 - 2021, UBKT Huyện ủy đưa 38 tin, bài lên Trang thông tin điện tử huyện và Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy về công tác KTGS. Từ đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, đảng viên trong công tác KTGS, có tác dụng tích cực trong công tác giáo dục, phòng ngừa vi phạm xảy ra. 

UBKT các cấp cũng đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định Điều 30, Điều lệ Đảng. Trọng tâm là công tác KTGS đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời tham mưu giúp cấp ủy xử lý kịp thời, giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại tổ chức Đảng, đảng viên theo thẩm quyền; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Dương Liễu

Các tin khác


Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Nhiều năm nay, Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng"… Đặc biệt, lần đầu tiên Tỉnh uỷ ban ngành nghị quyết chuyên đề về công tác KT, GS. Đó là ngày 28/12/2016, Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án số 378-ĐA/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS của Đảng bộ tỉnh.

Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

(HBĐT) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Báo Hoà Bình trân trọng giới thiệu toàn văn kết luận:

Thị trấn Mãn Đức tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị, gồm xã Mãn Đức, Quy Hậu và thị trấn Mường Khến. Đảng bộ xã có hơn 1.000 đảng viên, có cán bộ, công chức ở cơ quan, đơn vị và ở khu vực nông thôn, nhận thức không đồng đều. Chính vì vậy, để thực hiện các nghị quyết của Đảng có hiệu quả, công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nói riêng là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ thị trấn.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên B. là đảng ủy viên, Phó Bí thư chi bộ phòng T, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện X có vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống. Chi bộ phòng T đã báo cáo cấp ủy cấp trên và xem xét xử lý kỷ luật đối với đảng viên B. bằng hình thức kỷ luật khiển trách. Vậy, chi bộ phòng T xử lý kỷ luật Đảng đối với đồng chí B. như vậy đúng thẩm quyền hay không?

Huyện Cao Phong chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Cao Phong đã tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, hoàn thành có chất lượng các chương trình KTGS đề ra, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Huyện Mai Châu: Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Những năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) hai cấp huyện Mai Châu đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS), góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tạo sự đoàn kết trong Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục