(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) tiếp tục được đánh giá, bình xét là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để có được kết quả đó, Đảng bộ thị trấn đã nỗ lực thực hiện hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát (KTGS).Thường trực Đảng ủy thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) sát sao chỉ đạo việc xây dựng, ban hành các kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022.

Sau khi xã Liên Vũ nhập vào thị trấn Vụ Bản, Đảng bộ thị trấn Vụ Bản là Đảng bộ lớn với 20 chi bộ, 630 đảng viên. Đảng viên đông là điều kiện thuận lợi trong công tác xây dựng Đảng nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít khó khăn, thử thách cho hoạt động KTGS.

Đồng chí Phạm Hồng Đức, Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết: Đảng ủy luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy đã tích cực tham mưu cho đảng ủy quan tâm, lãnh chỉ đạo, ban hành các văn bản về công tác KTGS; tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình KTGS năm 2021 và chương trình KTGS toàn khóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, tham mưu tổ chức thực hiện hoàn thành các cuộc KTGS theo chương trình KTGS năm 2021 đã đề ra và các cuộc KTGS theo chỉ đạo của cấp trên. Cụ thể, trong năm 2021 đã tiến hành kiểm tra 1 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát 1 đảng viên. Đảng ủy thực hiện giám sát 4 tổ chức Đảng là chi bộ các trường học trên địa bàn. Nội dung tập trung chủ yếu là về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ dạy và học, công tác thu - chi của các nhà trường. UBKT Đảng ủy tiến hành giám sát 2 chi bộ, tổ chức 4 cuộc giám sát đối với 4 chi bộ và 1 cá nhân đồng chí bí thư chi bộ phố Cháy. Nội dung giám sát chủ yếu là việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác duy trì KTGS của Đảng đối với đảng viên…

Qua kiểm tra đã chỉ ra những mặt ưu điểm để tiếp tục phát huy, đồng thời cũng chỉ ra được một số hạn chế, yếu kém để tổ chức Đảng kịp thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Cụ thể như chất lượng sinh hoạt của một số ít chi bộ chưa đảm bảo về nội dung theo hướng dẫn; các chi bộ nhà trường còn thiên về sinh hoạt chuyên môn; việc ghi chép biên bản, nghị quyết sinh hoạt chi bộ chưa đúng, chưa phản ánh đúng diễn biến cuộc họp; kết thúc cuộc họp không thông qua nghị quyết và lấy biểu quyết tán thành.

Thực hiện công tác thi hành kỷ luật Đảng trong năm 2021, chi bộ phố Hữu Nghị đã thi hành kỷ luật 1 đảng viên với hình thức khiển trách do vi phạm Điều lệ Đảng; có 3 đảng viên đang làm thủ tục xóa tên và 2 đảng viên xin ra khỏi Đảng. Các trường hợp xin ra khỏi Đảng là đảng viên đi làm xa, không về địa phương tham gia sinh hoạt Đảng được, trong khi nơi làm việc là doanh nghiệp không có tổ chức Đảng. Đối với nhiệm vụ kiểm tra tài chính Đảng cấp ủy, đã thực hiện kiểm tra tài chính Đảng đối với 2 chi bộ là chi bộ phố Mường Vôi và chi bộ phố Côm.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết thêm: Chúng tôi luôn quan tâm thực hiện tuyên truyền, phổ biến về công tác KTGS. Trong năm 2022, ngoài kiểm tra thường xuyên, theo kế hoạch, chúng tôi tăng cường tổ chức KTGS đột xuất. Phân công cán bộ bám sát địa bàn, khảo sát, nắm tình hình, chủ động nắm bắt các tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra; kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Đặc biệt, việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo phát sinh liên quan đến tổ chức Đảng, đảng viên tiếp tục được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thời hạn giải quyết.

Dương Liễu

Các tin khác


Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Nhiều năm nay, Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng"… Đặc biệt, lần đầu tiên Tỉnh uỷ ban ngành nghị quyết chuyên đề về công tác KT, GS. Đó là ngày 28/12/2016, Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án số 378-ĐA/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS của Đảng bộ tỉnh.

Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

(HBĐT) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Báo Hoà Bình trân trọng giới thiệu toàn văn kết luận:

Thị trấn Mãn Đức tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị, gồm xã Mãn Đức, Quy Hậu và thị trấn Mường Khến. Đảng bộ xã có hơn 1.000 đảng viên, có cán bộ, công chức ở cơ quan, đơn vị và ở khu vực nông thôn, nhận thức không đồng đều. Chính vì vậy, để thực hiện các nghị quyết của Đảng có hiệu quả, công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nói riêng là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ thị trấn.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên B. là đảng ủy viên, Phó Bí thư chi bộ phòng T, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện X có vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống. Chi bộ phòng T đã báo cáo cấp ủy cấp trên và xem xét xử lý kỷ luật đối với đảng viên B. bằng hình thức kỷ luật khiển trách. Vậy, chi bộ phòng T xử lý kỷ luật Đảng đối với đồng chí B. như vậy đúng thẩm quyền hay không?

Huyện Cao Phong chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Cao Phong đã tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, hoàn thành có chất lượng các chương trình KTGS đề ra, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Huyện Lạc Sơn: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - "Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát (KTGS) được nâng lên, đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, xử lý kịp thời các vi phạm. Nhờ đó có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm trong tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục