(HBĐT) - "Thời gian qua, việc phối hợp tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, các Đảng bộ và các cơ quan báo chí ngày càng chặt chẽ. Chất lượng, hiệu quả tuyên truyền được nâng lên rõ rệt đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KTGS của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh" - đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khẳng định.


Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá kết quả tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

UBKT Tỉnh ủy đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp bộ phận tuyên truyền các huyện ủy, thành ủy, đảng bộ trực thuộc và các cơ quan thông tin triển khai có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, việc thực hiện quy chế phối hợp tuyên truyền giữa UBKT Tỉnh ủy và Báo Hòa Bình tiếp tục đi vào thực chất, hiệu quả. Công tác tuyên truyền được thực hiện trên cả 2 ấn phẩm là Báo Hòa Bình (báo in) và Báo Hòa Bình điện tử, duy trì chuyên mục "Thực hiện nhiệm vụ KTGS của Đảng”, "Sổ tay người giám sát" đã thực hiện hằng trăm lượt tin, bài, ảnh về các lĩnh vực KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Trong đó đã phổ biến nhiều văn bản mới của T.Ư, Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Đồng thời tuyên truyền toàn diện các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; phối hợp tuyên tuyền, trả lời các nội dung liên quan đến công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác KTGS của Đảng; phối hợp tuyên truyền kịp thời nội dung các kỳ họp UBKT Tỉnh ủy, UBKT các cấp về việc xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên theo chỉ đạo tại Quy định số 10-QĐ/TU, Công văn số 358-CV/TU của BTV Tỉnh uỷ. UBKT Tỉnh uỷ đã phối hợp hiệu quả với các cơ quan như Tạp trí Kiểm tra, Trang thông tin của UBKT T.Ư đăng tải 12 tin, bài về hoạt động KTGS của cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng 30 tin, bài tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác KTGS và các quy định, hướng dẫn mới của T.Ư, BTV Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy… UBKT các cấp đăng tải 70 tin, bài về hoạt động công tác KTGS trên các phương tiện thông tin của địa phương. Qua đó đã góp phần tích cực trong việc đấu tranh, phòng ngừa các khuyết điểm, vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, kỷ cương của Nhà nước, góp phần định hướng dư luận, giúp CB, ĐV và Nhân dân hiểu về hoạt động công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng.

Về nhiệm vụ tuyên truyền 6 tháng cuối năm, đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm TT UBKT Tỉnh ủy cho biết: Bám sát chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy và Kế hoạch số 37, ngày 7/1/2022 của UBKT Tỉnh uỷ để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến công tác KTGS và thị hành kỷ luật Đảng. Chủ động, kịp thời phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư, Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh uỷ về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng, nhất là những vấn đề được CB, ĐV và Nhân dân quan tâm như: Công tác KTGS trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của các cơ quan bảo vệ pháp luật; việc phối hợp trong xem xét, xử lý vi phạm của các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, thực hiện nghiêm túc thông tin cho báo chí nội dung kỳ họp của UBKT theo đúng quy định; tuyên truyền những điển hình trong phong trào thi đua của ngành kiểm tra Đảng…

Lê Chung

Các tin khác


Huyện Tân Lạc triển khai công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm

(HBĐT) - Ngày 13/7, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Tân Lạc tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đảng bộ xã Mông Hóa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Đảng bộ xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) có 19 chi bộ với 627 đảng viên, gồm 13 chi bộ khu dân cư, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ trạm y tế. Từ việc quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã góp phần quan trọng nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên Bùi Văn C. có vi phạm pháp luật bị truy nã, tổ chức Đảng (TCĐ) B đã làm báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, tổ chức họp để thông qua báo cáo và ban hành quyết định thi hành kỷ luật Đảng mà không thực hiện việc bỏ phiếu. Vậy, việc thi hành kỷ luật Đảng của TCĐ B có đúng không?

Làm tốt cung cấp thông tin sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra các cấp

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phối hợp thực hiện đăng tải thông tin sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; các quyết định kỷ luật đối với tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) theo Công văn số 358-CT/TU, ngày 17/4/2018 của BTV Tỉnh ủy. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ (CB), ĐV; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng TCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Huyện Lương Sơn: Kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn Đảng bộ huyện Lương Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách… Qua đó kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh việc tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) vi phạm, giúp TCĐ, ĐV nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa khắc phục, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCĐ.

Đảng bộ huyện Yên Thủy chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ huyện Yên Thuỷ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) nghiêm túc việc thực hiện các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục