Ngày 16/5/2020 17/5/2020 18/5/2020 19/5/2020
Tmax H. gió Tốc
độ
Độ
ẩm
T.tiết Tmin Tmax H. gió Tốc
độ
T.tiết Tmin Tmax H. gió Tốc
độ
T.tiết Tmin Tmax T.tiết
38 NNE 1 55 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gay gắt 27 36 ENE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 27 34 N 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 34 Mây thay đổi, có mưa rào và dông
38 E 1 50 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gay gắt 27 36 ENE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 27 34 N 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 34 Mây thay đổi, có mưa rào và dông
37 SE 1 60 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gay gắt 27 35 SE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 27 34 NE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 34 Mây thay đổi, có mưa rào và dông
36 SE 2 60 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 27 35 SE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 27 34 NNE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 34 Mây thay đổi, có mưa rào và dông
37 E 1 60 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 36 ESE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 27 34 NNE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 34 Mây thay đổi, có mưa rào và dông
36 SE 2 60 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 27 35 SSE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 27 34 NNE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 34 Mây thay đổi, có mưa rào và dông
38 ESE 1 50 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gay gắt 27 36 E 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 27 34 N 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 34 Mây thay đổi, có mưa rào và dông
38 E 1 50 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gay gắt 27 36 ENE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 27 34 N 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 34 Mây thay đổi, có mưa rào và dông
37 SE 1 60 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gay gắt 27 35 E 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 27 34 NNE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 34 Mây thay đổi, có mưa rào và dông
38 ESE 1 55 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gay gắt 27 36 ENE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 27 34 NNE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 34 Mây thay đổi, có mưa rào và dông
37 SSE 1 60 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 36 SSE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 27 34 NNE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 34 Mây thay đổi, có mưa rào và dông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục