(HBĐT) - Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh, tính đến 17h, toàn tỉnh có 640.468/645.158 (tăng 4 cử tri so với báo cáo trước) cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,27 % cử tri toàn tỉnh. Có 3/10 huyện đã xong (gồm: Huyện Mai Châu, huyện Lương Sơn và huyện Yên Thuỷ) ; số cấp xã đã bầu xong 122/151 đạt 80,79 % trên tổng số cấp xã. Số khu vực bỏ phiếu đã xong 1.205/1.279 đạt 94,21 % trên tổng số khu vực bỏ phiếu.Cử tri xã Tây Phong, huyện Cao Phong tham gia bầu cử

Cụ thể, tại thành phố Hòa Bình, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,7%, 109/137 tổ bầu cử đã bầu xong;11/19 xã đã bầu xong. Huyện Cao Phong, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,64%; 81/87 tổ bầu cử, 8/10 xã đã hoàn thành bỏ phiếu. Huyện Đà Bắc, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt: 99,04%; 117/122 tổ bầu cử, 15/17 xã đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Huyện Kim Bôi, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,96%, có 144/149 khu vực bỏ phiếu và 14/17 xã hoàn thành việc bỏ phiếu. Huyện Lạc Sơn, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 96,57%, có 157/174 tổ bầu cử, 16/24 xã, thị trấn hoàn thành việc bỏ phiếu. Huyện Lạc Thủy, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,91%; có 84/86 tổ bầu cử, 8/10 xã, thị trấn hoàn thành việc bỏ phiếu. Huyện Tân Lạc, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,70%; có 154/165 tổ bầu cử, 12/16 xã đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Hiện nay, tại các điểm bỏ phiếu, các cử tri tiếp tục thực hiện quyền bầu cử của mình. Theo đánh giá, đến thời điểm này, các điểm bỏ phiếu đã thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch Covid-19. Công tác an ninh, trật tụ được đảm bảo. Cử tri tin tưởng và các chủ trương. chính sách của Đảng, Nhà nước. Tại các điểm cách ly tập trung, địa bàn bị phong tỏa 100% cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu.


Đ.H

Các tin khác

Không có hình ảnh

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục