(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Theo đó, HĐND tỉnh quyết nghị thống nhất đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021: Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống KT-XH, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Song, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, KT-XH của tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, hoàn thành 15/19 chỉ tiêu đề ra. Có 5/19 chỉ tiêu không đạt. Ngoài nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguyên nhân chủ quan do mô hình kinh tế của tỉnh còn nhỏ, nguồn lực đầu tư hạn hẹp nên chưa đáp ứng được nhu cầu vốn để đầu tư phát triển.

Về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022, thống nhất mục tiêu tổng quát là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng Nhân dân. Thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.

Nghị quyết đề ra 10  nhóm chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế và 15 nhóm chỉ tiêu chủ yếu về xã hội - môi trường, cụ thể: tăng trưởng kinh tế 9%; GRDP bình quân đầu người 66,7 triệu đồng; tổng đầu tư toàn xã hội 18.700 tỷ đồng; năng suất lao động 101,1 triệu đồng/lao động; giá trị kim ngạch xuất khẩu 1.437 triệu USD; giá trị kim ngạch nhập khẩu 1.097 triệu USD; tổng thu ngân sách Nhà nước 6.410 tỷ đồng; tổng thu ngân sách địa phương 14.625 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 13.043,1 tỷ đồng; lao động được giải quyết việc làm trong nước 16.000 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo 59,2%; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội 55%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%; tỷ lệ lao động thất nghiệp ở thành thị dưới 2,3%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 59,5%; 28 giường bệnh/1 vạn dân; 9,32 bác sỹ/1 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân 92%; 6 xã về đích nông thôn mới; trung bình 16 tiêu chí nông thôn mới/xã; tỷ lệ dân nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh 95,5%; tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để 100%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn 88%; tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 66,6%; tỷ lệ độ che phủ rừng trên 51,5%.

Nghị quyết cũng đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm cần triển khai để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022.


Đ.H (TH)


Các tin khác


HĐND huyện Lương Sơn: Phát huy vai trò, trách nhiệm người đại biểu dân cử

(HBĐT) - Thời gian qua, HĐND huyện Lương Sơn không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, khẳng định vị trí, vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Các đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đã thể hiện vai trò cầu nối, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(HBĐT) - Ngày 29/8/2022, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 179/NQ-HĐND về phân bổ dự toán vốn sự nghiệp nguồn ngân sách T.Ư năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN).

Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh - đúng, trúng vấn đề

(HBĐT) - Với 1 cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và nhiều cuộc giám sát, khảo sát của các Ban HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm nay, tập trung chủ yếu vào các vấn đề nổi cộm, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng, được cử tri và Nhân dân đánh giá cao.

Quy định chi tiết mức thu các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập

(HBĐT) - Ngày 15/7, Kỳ họp chuyên đề giữa năm HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 36 Nghị quyết về phát triển KT-XH của tỉnh. Báo Hoà Bình trích đăng nội dung một số nghị quyết quan trọng:

Ban Kinh tế - Ngân sách: Thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVII

(HBĐT) - Chiều 7/7, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT - NS), HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục