(HBĐT) - Ngày 27/6/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu đã ban hành Quyết định số 815-QĐ/HU thi hành kỷ luật Đảng ủy xã Piềng Vế bằng hình thức khiển trách do có những sai phạm trong xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Nghị quyết phân công nhiệm vụ cho các đồng chí UVBCH và chấp hành chế độ sinh hoạt, ghi chép sổ sách của cấp ủy theo Quy định của Điều lệ Đảng.


Theo đó, tại Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu tháng 6 đã thảo luận và kết luận:

Đảng ủy xã Piềng Vế xây dựng, ban hành quy chế làm việc của BCH và Nghị quyết phân công cho các đồng chí UVBCH Đảng bộ xã chậm so với quy định. Việc duy trì chế độ họp Đảng ủy chưa nghiêm túc, không tổ chức thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng. Từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2017, Đảng ủy không tổ chức họp thường kỳ 11 cuộc họp. Các cuộc họp ghi sổ nghị quyết sơ sài, không đầy đủ thông tin.

Năm 2014, Đảng ủy xã Piềng Vế được UBKT Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đã chỉ ra những vi phạm về nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục, để tái phạm.

Đảng ủy xã Piềng Vế vi phạm Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 9 Quy định số 263-QĐ/TƯ, ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị về quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.


Các tin khác


Ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông

(HBĐT) -Ngày 4/1/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 50-CT/TU về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, ngành GD&ĐT từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực h

Ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 03/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 49-CT/TU về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) các cấp tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ủy ban Hội LHTN các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 17/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 32-QĐi/TU về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh.

Ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 06/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

(HBĐT) - Ngày 7/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về "Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”.