(HBĐT) - Một mùa xuân mới đã về. Xuân của sự trưởng thành, đổi mới của Đảng. Mùa xuân đầy lạc quan mang theo ước vọng, niềm tin yêu, hân hoan và hạnh phúc cho mỗi người.


Thành phố Hòa Bình rực rỡ cờ hoa những ngày đầu xuân mới. 

Quá trình ra đời và phát triển của Đảng gắn liền với những mùa xuân lịch sử của dân tộc, đất nước. Cách đây 93 năm, vào mùa xuân Canh Ngọ, ngày 3/2/1930, Đảng ta ra đời, đánh dấu bước ngoặt to lớn, mốc son chói lọi trong lịch sử trên con đường phát triển của cách mạng, của dân tộc. Mùa xuân năm 1941, Bác Hồ trở về quê hương trực tiếp dẫn dắt cách mạng Việt Nam, lập nên những kỳ tích quan trọng trong thế kỷ XX, đỉnh cao là thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Mùa xuân năm 1954, quân và dân ta đã tiến hành Chiến dịch Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Mùa xuân năm 1975, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân thực hiện trọn vẹn di huấn của Bác Hồ kính yêu là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Những mùa xuân qua, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân vượt qua biết bao khó khăn, thách thức trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Nhiều kỳ đại hội Đảng được tổ chức vào mùa xuân, đề ra những định hướng chiến lược để đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn. Từ khi có Đảng và Bác Hồ dẫn dắt soi đường, chỉ lối, đất nước ta từ một nước thuộc địa, phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã trở thành đối tác bình đẳng với nhiều quốc gia có uy tín trên trường quốc tế. 

Hòa cùng dòng chảy dân tộc, đất nước, Đảng bộ tỉnh có sự trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, vai trò lãnh đạo ngày càng  khẳng định, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển mới. Tháng 8/1945, tỉnh mới có 8 đảng viên, đến nay, Đảng bộ tỉnh đã có gần 7 vạn đảng viên, thực sự là lực lượng tiên phong cùng với Nhân dân nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh vận dụng sáng tạo những chủ trương, chính sách của T.Ư, không ngừng hoàn thiện, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giành được những kết quả đáng tự hào. Từ một tỉnh có xuất phát điểm thấp, hạ tầng yếu, đời sống Nhân dân rất khó khăn, tỉnh đã có những bước tiến dài trên chặng đường phát triển, vươn lên nằm trong tốp đầu phát triển trong khu vực Tây Bắc.

Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc bắt tay vào xây dựng, triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với tư duy, tầm nhìn, cách làm có nhiều đổi mới, thực chất, hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bám sám cơ sở, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, người có chức vụ giải quyết những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu vì sự phát triển chung đang tạo ra luồng sinh khí mới để bứt phá vươn lên.

Các nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, chăm lo đời sống Nhân dân đang được hiện thực hóa vào thực tiễn cuộc sống. Mỗi người dân đều cảm nhận sâu sắc sự phát triển của quê hương.

Huyện vùng cao Đà Bắc được coi là vùng khó khăn nhất tỉnh, người dân hy sinh ruộng vườn, hoa màu, nhà cửa phục vụ công trình thủy điện Hòa Bình nay được chú trọng đầu tư hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất. Diện mạo nông thôn mới đã xuất hiện nhiều hơn ở các xã vùng hồ Hiền Lương, Vầy Nưa, Tiền Phong; Nánh Nghê, Đồng Ruộng, Trung Thành, Yên Hòa đã bớt đi nhiều khó khăn. Nhiều xóm, bản chuyển mình mạnh mẽ khi tìm thấy hướng phát triển nghề nuôi cá lồng bè, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch cộng đồng, tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài nước. Tới đây, huyện Đà Bắc sẽ thực sự chuyển mình khi tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn La) triển khai; các tuyến đường ven hồ được khởi động sẽ đánh thức tiềm năng, lợi thế của huyện vùng cao Đà Bắc. Các địa phương đã có nhiều giải pháp phù hợp thực tiễn đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Huyện Tân Lạc tập trung chỉ đạo thực hiện bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Mường Bi, nâng tầm lễ hội Khai hạ hằng năm; phát triển du lịch 3 xã vùng cao, phát triển du lịch vùng hồ Suối Hoa gắn với xây dựng nông thôn mới.

Huyện Kim Bôi đang có những cơ hội rất lớn để khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng được coi là "vàng trắng”, cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa khi nhiều công trình, dự án trọng điểm trong và ngoài tỉnh đang được triển khai, trong tương lai sẽ trở thành vùng trọng điểm du lịch của tỉnh và khu vực.

Các vùng quy hoạch trọng điểm kinh tế của tỉnh đang  chuyển động mạnh mẽ. Huyện Lương Sơn nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên, môi trường; huy động các nguồn lực thực hiện Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về tập trung nguồn lực xây dựng huyện đạt tiêu chí thị xã vào năm 2025.

TP Hòa Bình tạo sự thay đổi về chất trong tư duy, cách làm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn. Nhiều dự án, công trình trọng điểm như đường liên kết vùng, đường nối đường Trần Hưng Đạo với quốc lộ 6; đường Quang Tiến - Thịnh Minh; các dự án đô thị, du lịch sinh thái đang được triển khai… từng bước xây dựng thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025.

Với sự cố gắng của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, nhiều lĩnh vực công tác đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Chất lượng, năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được cải thiện mạnh. Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương được nâng lên. Đảng bộ tỉnh quyết liệt chỉ đạo 4 khâu đột phá chiến lược về quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Năm 2022, tỉnh hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị. Tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, công nghiệp, du lịch, thương mại đều đạt được kết quả khả quan. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 55% tổng số xã, nhiều sản phẩm nông nghiệp đã xuất khẩu sang thị trường châu Âu... Cán bộ và Nhân dân đồng thuận hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Những kết quả trên là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh bước vào mùa xuân mới với những thành quả đạt được, cùng nỗ lực hướng tới tương lai tốt đẹp hơn, thực hiện các giải pháp huy động nguồn lực, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có đã phát huy hiệu quả, từng bước khắc phục những bất cập để phát triển; thực hiện mục tiêu đảm bảo phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng để mọi người dân đều được hưởng thành quả đổi mới.


Lê Chung

Các tin khác


Nhận diện, đấu tranh với biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân - từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân của Đảng ta hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nói riêng; Người đã đưa ra nhiều chỉ dẫn quan trọng về chống chủ nghĩa cá nhân. Trong bối cảnh mới, tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống chủ nghĩa cá nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao của quần chúng nhân dân.

Không thể xuyên tạc bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp yêu cầu của lịch sử.

Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng "thế trận lòng dân” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, được vận dụng một cách linh hoạt trong thực tiễn cuộc sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu cái gì làm trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”.

Phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, chống quan điểm sai trái để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Trong cuộc đấu tranh để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh-hệ thống tư tưởng mang ý nghĩa và giá trị thời đại, thì việc đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Vấn đề này luôn là cốt yếu nhằm thống nhất những nhận thức chưa đúng, đồng thời phản bác sự xuyên tạc nhằm hạ thấp, phủ nhận những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế là chính sách nhất quán trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Những thành tựu to lớn trong hội nhập quốc tế nói riêng, trong công cuộc đổi mới của Việt Nam nói chung chính là những luận cứ xác đáng, hữu hiệu để bác bỏ luận điệu "Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”.

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho học sinh, sinh viên

(HBĐT) - Bước qua tháng 7 tri ân với hàng loạt hoạt động đền ơn - đáp nghĩa diễn ra khắp toàn tỉnh. Màu áo xanh tình nguyện học sinh, sinh viên (HSSV) ghi dấu trong nhiều hoạt động ý nghĩa như: tu sửa, dọn dẹp nghĩa trang liệt sỹ, thắp nến tri ân, giúp đỡ gia đình người có công, thăm hỏi thương bệnh binh… Những việc làm thiết thực này chính là cách làm sinh động, hiệu quả để giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho HSSV.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục